logomale120                  

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4

                85lat120
1
2
3
4

Ogólne informacje o szkole

Film promocyjny

Film promocyjny ZSO Augustów "LIP DUB" powstał w grudniu 2012 r. Jest to pierwszy tego typu utwór zrealizowany przez szkołę średnią i gimnazjum na terenie naszego województwa.

Link do filmu:

http://vimeo.com/57583327

 

liceum srebro

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2013 – publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy" i dziennik „Rzeczpospolita" - I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie zajęło miejsce wśród 300 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2013".

Zamiast wstępu

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie składa się obecnie z dwóch szkół:

1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza

2. Gimnazjum Nr 4

Jesteśmy najstarszą placówką oświatową wśród szkół średnich w Augustowie. Przez lata wykształciła ona wielu wybitnych ludzi kultury, nauki, prawników, inżynierów, lekarzy, nauczycieli. Młodzież uczy się w oddziałach o zróżnicowanych przedmiotach rozszerzonych, dobrze przygotowujących do matury i dalszej nauki. Szkoła od lat odnotowuje wysoki wskaźnik przyjęć na studia, liczne są też sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym. Za udział w konkursach I LO było wielokrotnie wyróżniane, m.in. w rankingach Perspektyw. Szkoła organizuje wiele imprez o charakterze kulturalnym i naukowym, mających na celu rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów. Naszym celem nie była nigdy pogoń za wynikami, lecz twórcza i obustronnie inspirująca praca z uczniem wybitnie uzdolnionym, któremu szkoła umożliwia indywidualny rozwój naukowy poprzez udział w konkursach i olimpiadach.

Skrócona Historia Szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących jest najstarszą placówką oświatową wśród szkół średnich w Augustowie. Jego początki sięgają roku 1926, kiedy to powstało Państwowe Seminarium Nauczycielskie, przekształcone następnie w roku 1933 w Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza. W okresie powojennym szkoła zmieniała swoje nazwy i siedziby: była m.in. Szkołą Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego (1948-1950), Szkołą Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym (1950-1965), a od roku 1965 pozostaje Liceum Ogólnokształcącym. Zawsze jednak, niezależnie od nazw i siedzib, tworzyli ją ci sami ludzie: nauczyciele i uczniowie.

Koła zainteresowań

W tym zakresie sytuacja jest dynamiczna. Wiele zależy od możliwości finansowych Organu Prowadzącego. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania między innymi: w szkolnym teatrze "Res Humanae", Klubie Europejskim i na dodatkowych zajęciach sportowych. W Szkole funkcjonuje również Towarzystwo Chemiczne. Każdy uczeń może uzyskać wyczerpujące konsultacje w postaci zajęć wyrównawczych, przygotowujących do matury, ale również w przypadku startu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Osiągnięcia szkoły

W ciągu 85 lat działalności Szkoła wykształciła tysiące młodych ludzi, którzy dzisiaj piastują wysokie stanowiska państwowe, są wykładowcami na wyższych uczelniach, prawnikami, inżynierami, lekarzami, są ludźmi nauki, kultury, biznesu. Rokrocznie opuszcza mury Szkoły około 120 absolwentów. 100% przystępuje do egzaminu dojrzałości i około 100% go zdaje. Szkoła od lat odnotowuje wysoki wskaźnik przyjęć na studia, liczne są też sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym. Za udział w konkursach I LO było wielokrotnie wyróżniane, m.in. w rankingach Perspektyw. Grono szkolnych olimpijczyków jest dość pokaźne (63 uczestników, finalistów i laureatów szczebla centralnego), co składa się na sukces placówki, która od lat ma swoje stałe miejsce w rankingu najlepszych szkół w Polsce. Największe sukcesy odnosili olimpijczycy z takich przedmiotów, jak: język polski, język rosyjski, historia, WOS, plastyka, biologia, fizyka, chemia, ekologia, wiedza o prawach człowieka, wiedza religijna. 

Dojazd

Informację o lokalizacji Szkoły w naszym pięknym Mieście przedstawia poniższa mapka.

lokalizacja