godlo2                                 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                                 logomale120
1
2
3
4

Egzamin gimnazjalny 2015

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2015 roku sporządzone na podstawie informacji z Centralnej (kraj, województwo) oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (powiat, miasto, szkoła).

egzgim2015

Powyższe dane po raz kolejny pokazują wysoki poziom wiedzy uczniów naszej szkoły. Potwierdza to skuteczność stosowanych metod nauczania i wychowania oraz najwyższą jakość edukacji w naszej placówce. Gratulujemy uczniom i nauczycielom Gimnazjum Nr 4.

Dziewięć wyróżnień w Kangurze Matematycznym 2015

W tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2015 uczestniczyło 40 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 9 uczniów otrzymało wyróżnienia w różnych kategoriach.  Uczniowie Gimnazjum Nr 4: Mateusz Dec, Grzegorz Dzieniszewski, Jakub Domański - wyróżnieni w kategorii Kadet,  Natalia Wojewnik – w kategorii Junior. Dobrymi wynikami mogą poszczycić się także uczniowie I Liceum im Grzegorza Piramowicza: Arkadiusz Pacuk oraz Katarzyna Cieślukowska wyróżnieni w kategorii Junior, zaś Piotr Roszkowski, Mateusz Filipow i Kamil Sawicki wyróżnieni w kategorii Student. Nagrody i dyplomy zostały wręczone na zakończenie roku szkolnego. Zwycięzcom gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.

Koordynator ds. Kangura Barbara Szczepankowska

Pamiętamy, czcimy.

2

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza pod opieką Pani Dyrektor Joanny Lisek i Pani Magdaleny Siedleckiej, nauczyciela historii, po raz kolejny uczciła pamięć powstańców styczniowych z rejonu Augustowszczyzny. 22 stycznia 2015 r. licealiści wraz z Panem Starostą Jarosławem Szlaszyńskim złożyli kwiaty na grobach powstańców w Augustowie, a 22 czerwca na mogiłach na Kozim Rynku. W ten sposób oddano hołd uczestnikom bitwy, która odbyła się 29 czerwca 1863 r. w Puszczy Augustowskiej pomiędzy oddziałem Józefa Ramotowskiego „Wawra" a wojskami rosyjskimi.

Czytaj dalej: Pamiętamy, czcimy.

Niezwykły monodram

2

W czwartek 18 czerwca 2015 roku młodzież licealna oraz klas trzecich gimnazjum miała okazję dwukrotnie obejrzeć niezwykły spektakl przygotowany przez teatr Res Humanae. Niezwykły, bo na scenie wystąpiła tylko jedna aktorka... Prawie pół godziny trwał jej występ i w tym czasie na widowni panowała idealna, ale nie wolna od emocji, cisza.

Czytaj dalej: Niezwykły monodram

Wywiad z absolwentem naszej szkoły prof. dr. hab. Wojciechem Satułą, Dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Wojciech Satuła1. W jakich latach uczęszczał Pan do liceum?

W.S.: 1977-81

2. Jakie było kryterium naboru do liceum?

W.S.: Oceny na świadectwie ze szkoły podstawowej, o ile dobrze pamiętam.

3. Jak wspomina Pan lata spędzone w szkole? Co najmilej?

W.S.: Wspomnienia mam mile. Bujnie kwitło życie towarzyskie.

4. Czy nauczyciele byli wymagający?

W.S.: Umiarkowanie.

5. Czy liceum pomogło w wybraniu kierunku studiów?

W.S.: Idąc do liceum już w zasadzie wiedziałem czym się chcę w życiu zajmować.

Czytaj dalej: Wywiad z...

Page 1 of 2