godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Teart musi grać

Teatr RES HUMANAE świętował jubileusz 25-lecia istnienia! Uroczystości upamiętniające ćwierćwiecze działalności scenicznej grupy odbyły się w dniach 8-10.11.2013 roku. Założycielką teatru, opiekunem młodzieży i reżyserem większości widowisk scenicznych jest Bożena Bendig - polonistka i animator teatralny. Z tej okazji została również wydana, dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Augustowie, bogato ilustrowana monografia Teatr musi grać (redakcja – Bożena Bendig, współpraca redakcyjna Elżbieta Klekotko i Marta Pietrzak-Wolinowska; autorzy tekstów – m.in. Maria Anuszkiewicz, Bożena Bendig, Janina Pietrzak, Grzegorz Gołaszewski, Mariusz Jurewicz; korekta – Tomasz Bendig; koncepcja okładki – Julia Jaśko; fotografie – m. in. Jerzy Lech, Tomasz Kisiel, Krzysztof Przekop). Znalazły się w niej wspomnienia i refleksje członków grupy – zarówno tych najstarszych, jak i najmłodszych; współpracujących z teatrem profesjonalistów: Agnieszki Greinert, Marka Cichuckiego, Marcina Janiszewskiego i Bohdana Poręby; wiernych widzów; opiekuna zespołu oraz kalendarium spektakli i lista członków teatru z okresu ćwierćwiecza. Pośród przeszło dziewięćdziesięciu premier Res Humanae - i tych kameralnych, i granych przed szeroką publicznością - znajdują się zarówno pełne humoru kawiarenki, jak i poważne sztuki, skupiające się na problemach ludzkiej egzystencji. Przez teatr przewinęły się setki młodych aktorów, którym Res Humanae pomagał się rozwijać, odkrywać własne talenty, uwierzyć w swoje możliwości. Nawet po wielu latach od skończenia szkoły w pamięci dawnych aktorów żywe są wspomnienia prób czy premier, czego dowiodło spotkanie pokoleń mające na celu prezentację dorobku teatru.

 Uczestniczyły w nim władze powiatu i miasta: wicestarosta Jarosław Szlaszyński, naczelnik wydziału edukacji Bożenna Kondracka, wiceburmistrz Izabela Piasecka (w kinie Iskra); przedstawiciele środowisk oświatowych i twórcy kultury: dyrektor I LO w Augustowie w latach narodzin teatru Zdzisław Badowski z małżonką, dyrektor Augustowskich Placówek Kultury Anna Jastrzębska, dyrektor II LO Wojciech Walulik, dyrektor Szkoły Specjalnej Bożenna Łukaszewicz, Irena i Wojciech Baturowie, Danuta i Zbigniew Kaszlejowie, Ewa Wiśniewska, Józefa Drozdowska oraz aktualni i emerytowani nauczyciele I LO; reżyser teatralny i filmowy Bohdan Poręba oraz aktor i pedagog Marek Cichucki (w sobotę wieczór i niedzielę) – obydwaj współpracujący z teatrem w minionych latach; opiekunowie szkolnych grup teatralnych: Dorota Sikora i Jan Saczko; widzowie i sympatycy teatru, rodzice oraz członkowie teatru z okresu 25 lat. Gospodarzy reprezentowały dyrektor Joanna Lisek i wicedyrektor Anna Sus-Cilulko oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz ZSO w Augustowie - Jadwiga Kozłowska wraz z Beatą Pogorzelską. Widzowie po przywitaniu przez prowadzących, należących do najstarszego (Elżbieta Klekotko) i najmłodszego pokolenia aktorów (Szymon Bołtralik), mieli okazję obejrzeć ciekawą prezentację o Res Humanae, przygotowaną przez Tomasza Bendiga. Następnie zabrali głos zaproszeni goście, podkreślając wartości, jakie krzewił i krzewi po dziś dzień teatr oraz gratulując jubileuszu inicjatorce narodzin zespołu i aktorom. Wicestarosta Jarosław Szlaszyński wraz z naczelnik wydziału edukacji Bożenną Kondracką wręczyli kwiaty, dyplom i medal 200 lat Tradycji Powiatowej opatrzony dedykacją: Z okazji 25-lecia Teatru Res Humanae w dowód uznania za popularyzowanie twórczości teatralnej wśród młodego pokolenia mieszkańców Powiatu Augustowskiego. Pan Bohdan Poręba podkreślił profesjonalizm amatorskiego teatru, który pozwala na tytułowanie jego opiekunki mianem koleżanki-reżyser. Uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową, ufundowaną przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz ZSO w Augustowie, po czym zgromadzeni obejrzeli spektakl okolicznościowy Kostiumy i rekwizyty mają duszę, w którym wystąpili zarówno aktualni członkowie teatru, jak i zaskoczeni tą niespodzianką ich starsi koledzy oraz nauczyciel i zarazem ojciec wieloletniej aktorki Res Humanae Mirosław Łukaszewicz. Tę część zamknięto wspólnym odśpiewaniem hymnu teatru Co by się nie działo, teatr musi grać... Po zakończeniu widowiska głos zabrała Bożena Bendig, dziękując wszystkim za wieloletnią współpracę i wręczając monografie teatru. Upływ czasu szczególnie zasygnalizowało pojawienie się obok siebie ojca - Pawła Szczerby, występującego w pierwszych spektaklach teatru, i córki - Oli Szczerby, prezentującej się na scenie już piąty rok. Uroczystość uświetniły okolicznościowy tort, mistrzowsko udekorowany symbolami teatru, przygotowany własnoręcznie przez panią Jadwigę Kozłowską i pamiątkowe fotografie wykonane przez Jerzego Lecha. Prowadzący zaprosili zebranych do obejrzenia retrospektywnej wystawy zdjęć, dekoracji, kostiumów i rekwizytów, czemu towarzyszyły prezentacja wielotomowej kroniki teatru i wpisy do księgi jubileuszowej. Przygotowana ekspozycja, zajmująca cały dolny korytarz, cieszyła się niemałym zainteresowaniem; z nie mniejszym zaciekawieniem oglądano kroniki opisujące działalność szkolnej trupy. Także z tej okazji przygotowano płyty z nagraniami spektakli z ostatnich 25 lat. W ramach obchodów w piątek i sobotę widzowie mogli również dwukrotnie obejrzeć w kinie „Iskra" niezwykły, prawie dwugodzinny spektakl teatru Res Humanae Trzy królestwa (autor Paweł Leszkowicz – absolwent szkoły, reżyseria Bożena Bendig, premiera - czerwiec 2013 r. ) oraz uczestniczyć w spotkaniu z autorem i reżyserem. Natomiast w sobotę (9.11.2013 r.) o godzinie 19.00 przy pięknie udekorowanych stołach rozpoczęła się Jubileuszowa Kawiarenka Artystów, czyli zapowiadane w programie obchodów tańce, hulanki, swawole. Wieczorne spotkanie uświetniły swoją obecnością m.in. panie dyrektor Joanna Lisek i Anna Sus-Cilulko, rodzice panie Jadwiga Kozłowska i Beata Pogorzelska, aktor pan Marek Cichucki, nauczyciele – wierni widzowie, współorganizatorzy imprezy oraz współtwórcy monografii i niektórych widowisk, m. in. panie i panowie.: Elżbieta Klekotko, Bogda Sieńko, Alina i Mieczysław Wężowie, Grzegorz Gołaszewski, Grzegorz Sobczak, Mirosław Łukaszewicz, Tomasz Sobieski i Tomasz Skowroński. Nie można pominąć istotnej obecności aktorów, bez których teatr by nie istniał: zarówno obecnych członków Res Humanae, jak i ich starszych kolegów – już absolwentów szkoły, którzy zabawę, podobnie jak pani Bożena Bendig, zakończyli dopiero następnego dnia. Kawiarenka rozpoczęła się od zespołowego i solowego śpiewu łączącego pokolenia. Prezentowano piosenki mające związek z repertuarem teatru oraz recytowano teksty poetyckie. Nie zabrakło również muzyki, tańców, rozmów czy wspólnego śpiewu przy akompaniamencie gitary. A następnego dnia około południa już w kameralnym gronie uroczystość zamknęły zabawy i improwizacje teatralne, którym przewodził pan Marek Cichucki. Do zobaczenia za kolejne 5 lat!

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11