godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Od sfery zmysłów do duszy Ojczyzny

6

10 listopada 2016 roku w przeddzień Święta Niepodległości młodzież z teatru Res Humanae oraz uczniowie klasy 3 bg Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie wystawili spektakl „Zmysły Ojczyzny". Obejrzeli go przed południem uczniowie szkoły, a wieczorem w Miejskim Domu Kultury mieszkańcy miasta. Artyści słowa, a ich utwory przywołali młodzi wykonawcy, posługują się wszystkimi dostępnymi człowiekowi „narzędziami" poznania: zmysłem wzroku, słuchu, powonienia, dotyku czy smaku. Od tych pozornie zewnętrznych narzędzi przechodzą w sferę metafizyki. Układ tekstów w spektaklu był zatem podporządkowany pobudzeniu poprzez wyobraźnię różnych sfer zmysłów odbiorców, a więc mieli oni okazję zobaczyć, usłyszeć ojczyznę oraz poczuć jej dotyk, a także słodki i gorzki smak. Słowom towarzyszyła mistrzowsko wykonana na gitarze muzyka w wykonaniu Mai Kozłowskiej oraz związane z tematem piosenki (m.in. „Biały krzyż", „Śpiewka 1920" „Miejcie nadzieję", „Pytasz mnie o Polskę") i odtańczony polonez „Pożegnanie Ojczyzny" Michała Ogińskiego. Młodzież nie ograniczyła się jednak do recytacji, tańca i śpiewu. Postarała się o kostiumy i rekwizyty ściśle powiązane z tematyką spektaklu: na scenie i widowni zapachniało przyrządzoną przez kawiarkę rodem z „Pana Tadeusza" kawą, w kociołku grzano bigos, z kosza wysypywały się białe i czerwone kwiaty.

W prezentacji scenicznej autorka scenariusza, a zarazem reżyser Bożena Bendig wykorzystała zarówno teksty znanych poetów (Adama Mickiewicza, Konstantego Gaszyńskiego, Zbigniewa Herberta, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego), jak i juwenilia uczniowskie (Zuzanny Kozłowskiej, Wiktorii Milanowskiej, Katarzyny Toczko, Aleksandry Walulik, Natalii Wojewnik), powstałe w ramach - organizowanego od kilku lat pod patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego przez I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie - konkursu „Tożsamość Polaka".
W spektaklu wieczornym, jako goście młodzieży, uczestniczyli między innymi: starosta Jarosław Szlaszyński, z którego inicjatywy aktorzy przygotowali widowisko, pani wicestarosta Katarzyna Sturgulewska, burmistrz Wojciech Walulik, naczelnik wydziału promocji Małgorzata Mikos, dyrektor ZSO Joanna Lisek oraz wicedyrektor Anna Sus-Cilulko. Widownię zapełnili reprezentanci zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia. Artyści (a byli wśród nich debiutanci!)
zostali docenieni przez publiczność, uroczystość zakończyła się bowiem owacjami na stojąco i podziękowaniami ze strony pana Starosty i pana Burmistrza, którzy podkreślili, że była to wspaniała lekcja patriotyzmu, która ujawniła różne jego oblicza. Widownia doceniła świeżość tekstów najmłodszego pokolenia twórców, które doskonale korelowały z poezją mistrzów słowa.

5

4

3

2

1

7

8