godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

logo

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie uczestniczy w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 na lata 2016-2020, który dotyczy dofinansowania Biblioteki Szkolnej na zakup książek. Dofinansowanie to zostało przyznane szkole w kwietniu 2017 r. w wysokości 6 tys. zł z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej (80% finansowania projektu) oraz 1,5 tys. (20% jako wkład własny) zabezpieczony przez organ prowadzący. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu.

1

transza 2

transza 3

Projekt "TEENS HERE AND THERE"

logo etwinningW bieżącym roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest projekt "TEENS HERE AND THERE" ze szkołami z Włoch, Słowenii, Francji, Finlandii i Grecji w ramach międzynarodowego programu e-Twinning. Celem projektu jest:
1) poznanie krajów partnerskich,
2) poznanie nowych przyjaciół,
3) poznanie zwyczajów i obyczajów ludzi mieszkających w krajach partnerskich,
4) zachęcanie młodzieży do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z różnych krajów Europy,
5) ćwiczenie umiejętności pisania i mówienia w języku angielskim.

Projekt realizowany jest przez grupę uczniów z klasy 1Ag 1Bg. Pracami nad projektem zarządza pani Joanna Ostapowicz.

BE MY PENFRIEND

31

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 realizowany jest projekt "BE MY PENFRIEND" ze szkołą z Hiszpanii i Litwy w ramach międzynarodowego programu e-twinning. Cele projektu:
1) poznanie krajów partnerskich,
2) poznanie nowych przyjaciół,
3) zachęcanie młodzieży do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z różnych krajów Europy,
4) ćwiczenie umiejętności pisania w języku angielskim.

Pracami nad projektem zarządzają: pani Joanna Ostapowicz (z klasą 2B gim.) i pani Urszula Dębiec-Grochowska (z klasą 1A gim.) Dla zainteresowanych podajemy link do strony internetowej, gdzie należy założyć konto, a wówczas można zapoznać się ze szczegółami projektu w języku angielskim http://www.etwinning.pl.

Projekt „Teatr łączy tradycję z nowoczesnością”

Celem operacji jest poprawa warunków kształcenia, rozwoju edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru  poprzez przystosowanie i wyposażenie małej sali teatralnej w sprzęt oraz zorganizowanie zajęć teatralnych  umożliwiających uczniom ZSO w Augustowie rozwijanie pasji artystycznych.

Zadanie wiąże się z remontem sali teatralnej oraz wyposażeniem jej w sprzęt oświetleniowy, odpowiednie nagłośnienie oraz sprzęt multimedialny. Zakupione urządzenia są konieczne, aby uczniowie mogli korzystać z w pełni profesjonalnej sali teatralnej i rozwijać artystyczne pasje.

Wkrótce dokładne sprawozdanie z realizacji projektu.

logo2

Projekt "Z WAT nauka jest fascynująca!"

logomale

W latach 2013-2014 i 2014-2015 nasza Szkoła realizuje projekt "Z WAT nauka jest fascynująca!"

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych i zwiększenie efektywności kształcenia w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodnicznych oraz podniesienie poziomu przygotowania uczniów do podjęcia studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. W ramach projektu powstały dla uczniów szczególnie uzdolnionych koła naukowe: matematyczno-fizyczne oraz biologiczno-chemiczne.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem www.projekt.wat.edu.pl.

stopkamala

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Page 1 of 2