godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Młodzi augustowianie będą uczyć się w Portugalii i Bułgarii

logoZespół Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie właśnie pozyskał dotację w wysokości 23 tys. euro (100 tys. zł) na realizację dwuletniego projektu wymiany międzynarodowej z zagranicznymi partnerami: Portugalią i Bułgarią. 14 uczniów z ZSO w Augustowie pojedzie do Portugalii i Bułgarii oraz gościć będzie zagranicznych rówieśników w naszym mieście. Wszystko po to, aby uczyć się, jak się uczyć.

foto1

Program Erasmus+ to możliwość pozyskania dotacji z funduszy Unii Europejskich na edukację i rozwój umiejętności młodych ludzi, które przygotowują ich do lepszego startu w dorosłe życie. Erasmus+ wspiera inicjatywy międzynarodowe, które młodym ludziom dają możliwość edukacji szkolnej, zawodowej, studiów i praktyk za granicą. To szansa dla młodzieży na poszerzenie ich horyzontów, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, doświadczenia przebywania z rówieśnikami z innych krajów, poznawania innej kultury. Dla wielu uczniów to także możliwość pierwszego w życiu wyjazdu za granicę – w dodatku za darmo, ponieważ projekty w 100% dofinansowane są ze środków unijnych. Dlatego ZSO w Augustowie postanowiło umożliwić młodzieży uczestnictwo w projekcie międzynarodowym.

Czytaj dalej: Młodzi...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

logo

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie uczestniczy w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 na lata 2016-2020, który dotyczy dofinansowania Biblioteki Szkolnej na zakup książek. Dofinansowanie to zostało przyznane szkole w kwietniu 2017 r. w wysokości 6 tys. zł z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej (80% finansowania projektu) oraz 1,5 tys. (20% jako wkład własny) zabezpieczony przez organ prowadzący. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu.

1

transza 2

transza 3

Projekt "TEENS HERE AND THERE"

logo etwinningW bieżącym roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest projekt "TEENS HERE AND THERE" ze szkołami z Włoch, Słowenii, Francji, Finlandii i Grecji w ramach międzynarodowego programu e-Twinning. Celem projektu jest:
1) poznanie krajów partnerskich,
2) poznanie nowych przyjaciół,
3) poznanie zwyczajów i obyczajów ludzi mieszkających w krajach partnerskich,
4) zachęcanie młodzieży do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z różnych krajów Europy,
5) ćwiczenie umiejętności pisania i mówienia w języku angielskim.

Projekt realizowany jest przez grupę uczniów z klasy 1Ag 1Bg. Pracami nad projektem zarządza pani Joanna Ostapowicz.

BE MY PENFRIEND

31

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 realizowany jest projekt "BE MY PENFRIEND" ze szkołą z Hiszpanii i Litwy w ramach międzynarodowego programu e-twinning. Cele projektu:
1) poznanie krajów partnerskich,
2) poznanie nowych przyjaciół,
3) zachęcanie młodzieży do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z różnych krajów Europy,
4) ćwiczenie umiejętności pisania w języku angielskim.

Pracami nad projektem zarządzają: pani Joanna Ostapowicz (z klasą 2B gim.) i pani Urszula Dębiec-Grochowska (z klasą 1A gim.) Dla zainteresowanych podajemy link do strony internetowej, gdzie należy założyć konto, a wówczas można zapoznać się ze szczegółami projektu w języku angielskim http://www.etwinning.pl.

Projekt „Teatr łączy tradycję z nowoczesnością”

Celem operacji jest poprawa warunków kształcenia, rozwoju edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru  poprzez przystosowanie i wyposażenie małej sali teatralnej w sprzęt oraz zorganizowanie zajęć teatralnych  umożliwiających uczniom ZSO w Augustowie rozwijanie pasji artystycznych.

Zadanie wiąże się z remontem sali teatralnej oraz wyposażeniem jej w sprzęt oświetleniowy, odpowiednie nagłośnienie oraz sprzęt multimedialny. Zakupione urządzenia są konieczne, aby uczniowie mogli korzystać z w pełni profesjonalnej sali teatralnej i rozwijać artystyczne pasje.

Wkrótce dokładne sprawozdanie z realizacji projektu.

logo2

Page 1 of 3