godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Projekt „Teatr łączy tradycję z nowoczesnością”

Celem operacji jest poprawa warunków kształcenia, rozwoju edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru  poprzez przystosowanie i wyposażenie małej sali teatralnej w sprzęt oraz zorganizowanie zajęć teatralnych  umożliwiających uczniom ZSO w Augustowie rozwijanie pasji artystycznych.

Zadanie wiąże się z remontem sali teatralnej oraz wyposażeniem jej w sprzęt oświetleniowy, odpowiednie nagłośnienie oraz sprzęt multimedialny. Zakupione urządzenia są konieczne, aby uczniowie mogli korzystać z w pełni profesjonalnej sali teatralnej i rozwijać artystyczne pasje.

Wkrótce dokładne sprawozdanie z realizacji projektu.

logo2