godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Projekt "Nauka nie zna granic" 2010

baner

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszary przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Od stycznia 2010 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu "Nauka nie zna granic" we współpracy ze Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen".

Koordynatorem projektu jest pani Joanna Ostapowicz, a specjalistą merytorycznym pani Katarzyna Witkowska-Skowrońska. Uczniowie biorący udział w projekcie:

 • Maja Cieślukowska
 • Łukasz Marchewka
 • Łukasz Kleszczewski
 • Edyta Hryń
 • Patryk Sianowski
 • Filip Nerko
 • Katarzyna Olszewska
 • Elwira Siewiec
 • Kornelia Siemiaszko
 • Anna Tykocka
 • Monika Ambrożewicz
 • Urszula Bogdańska
 • Magdalena Baluta
 • Daniel Kunda
 • Jacek Żywalewski

 

uczestnicy

Celem projektu jest integracja młodzieży z Polski i z Litwy poprzez:

 1. Wspólne doskonalenie umiejętności w zakresie języka angielskiego z wykorzystaniem laboratorium językowego,
 2. Tworzenie prezentacji multimedialnych o swoich krajach i udział w wycieczkach wirtulanych do regionów przygranicza podczas transgranicznych zajęć w laboratorium językowym i w pracowni komputerowej,
 3. Udział w poznawaniu dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych terenów przygranicznych,
 4. poznanie podstawowych zwrotów języka sąsiadów w celu efektywniejszej komunikacji przy użyciu przygotowanych  podczas zajęć w laboratorium językowym materiałów, wykorzystywanych później podczas wymiany młodzieży.

 

W trakcie wymiany młodzieży w Polsce uczniowie odbędą wycieczkę  po Augustowie, Szlakiem Tatarskim, wezmą udział w spływie kajakowym, rejsie statkiem  zakończonym piknikiem, spotkają się w kręgielni, spróbują swoich sił na wyciągu  nart wodnych oraz będą aktywnie uczestniczyć w warsztatach w laboratorium językowym. Natomiast podczas wymiany na Litwie uczniowie odbędą wycieczkę po Druskininkai, do parku narodowego i do aquaparku,  wezmą udział w rejsie statkiem, pikniku, a także będą doskonalić swoje kompetencje językowe podczas warsztatów w laboratorium językowym.

Dzięki realizacji projektu społeczności lokalne z Polski i z Litwy otrzymają szansę znalezienia wspólnego rozwiązania problemu istniejącego po obu stronach granicy. Poprawi się standard życia, a młodzi ludzie poznają się nawzajem oraz podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności językowe.

Kontakty te zaowocują w przyszłości podejmowaniem wspólnych działań transgraniczych regionu polsko - litewskiego oraz nawiązaniem bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczniami szkół ponadgimnazjalnych Augustowa i Druskiennik.


Adres bloga: http://transpolit.wordpress.com