godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Regina Jurkowska

Regina Jurkowska

ur.1972 r. Nasze liceum ukończyła w 1991 r. Następnie studiowała  filologię węgierską na  Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a także w Węgierskim Instytucie Kultury w Warszawie. Od 1998 r. jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 1999-2003 była konsulem w Ambasadzie RP w Urugwaju. W Centrali MSZ pełniła ostatnio funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Od 16 sierpnia 2013 r. jest Konsulem Generalnym RP w Sydney.