godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Prof. dr hab. Wojciech Satuła

Wojciech SatułaWywiad z absolwentem naszej szkoły prof. dr. hab. Wojciechem Satułą, Dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

1. W jakich latach uczęszczał Pan do liceum?

W.S.: 1977-81

2. Jakie było kryterium naboru do liceum?

W.S.: Oceny na świadectwie ze szkoły podstawowej, o ile dobrze pamiętam.

3. Jak wspomina Pan lata spędzone w szkole? Co najmilej?

W.S.: Wspomnienia mam mile. Bujnie kwitło życie towarzyskie.

4. Czy nauczyciele byli wymagający?

W.S.: Umiarkowanie.

5. Czy liceum pomogło w wybraniu kierunku studiów?

W.S.: Idąc do liceum już w zasadzie wiedziałem czym się chcę w życiu zajmować.

6. Czy profil klasy zadecydował o wykonywanym zawodzie?

W.S.: Patrz odpowiedź wyżej.

7. Jakie są Pana pasje, zainteresowania?

W.S.:  Wędkarstwo, filatelistyka, historia Polski, malarstwo impresjonistyczne i post impresjonistyczne, muzyka klasyczna.

8. Może chciałby Pan przekazać jakąś myśl, refleksję młodszemu pokoleniu naszej szkoły?

W.S.: Warto mieć marzenia i determinację by je realizować. Należy przy tym zachować dystans zarówno wobec chwilowych niepowodzeń jak i sukcesów.