godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Archimedes, fizyka - podsumowanie

W roku szkolnym 2011/2012 grupa uczniów z klasy IIB uczestniczyła w zajęciach koła naukowego z fizyki realizowanego w ramach projektu Archimedes.
Głównym celem zajęć było przeprowadzenie szeregu doświadczeń obejmujących różne zagadnienia z fizyki na poziomie szkoły średniej z wykorzystaniem sprzętu jaki otrzymały wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie. Staraliśmy się nie tylko przeprowadzać eksperymenty, ale również opracowywać otrzymane wyniki.

 Relacja z eksperymentalnej części projektu.

W roku szkolnym 2011/2012 uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch wyjazdach warsztatowych z fizyki:

- 2011-12-08 do Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku,

- 2012-05-17 do Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce z fizyki mieli okazję uczestniczyćw trzech zagranicznych wyjazdach warsztatowych z fizyki:

- 15.04.2012 r. - 22.04.2012 r. - Energetyka Jądrowa i Odnawialne Źródła Energii (Czechy - Francja),

- w maju 2012 i czerwiecu 2012 do CERN (Szwajcaria).

Relacja z wyjazdu do Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku.

Relacja z czerwcowego wyjazdu do CERN.

Relacja z majowego wyjazdu "Energetyka Jądrowa i Odnawialne Źródła Energii".