godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Szkoła wielu pokoleń

1

Przedwojenne „Echo Szkolne" – gazeta wydawana przez uczniów  Państwowego Gimnazjum i Liceum imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie opisało wynalazki, w które wzbogaci się szkoła w nowym tysiącleciu. Pomysłowi redaktorzy w roku 1938 twierdzili, że na wyposażeniu „uczelni" znajdą się miedzy innymi: specjalna radiostacja, służąca do sprawdzania nieobecności uczniów w szkole drogą telewizji oraz telefony zainstalowane w ławkach,  umożliwiające rozmowy na lekcji bez obawy zauważenia ich przez profesora. Niewiele się pomylili!

Jak wygląda dziś miejsce nauki ich następców, czyli Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie? To szkoła wielu pokoleń, gdzie kształcili się niejednokrotnie  dziadek, ojciec i syn czy córka, a może i wnuk...,  gdzie niejednokrotnie w rolę pedagogów wcielali się dawni uczniowie.

Dzisiejszy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie to miejsce, które pięknie łączy tradycję z nowoczesnością. Tu szanuje się edukację z pełną świadomością jej celów. To placówka, w której jak pisał patron Grzegorz Piramowicz – patron szkoły: „Trzeba się uczyć", bo „nikt  nie przynosi z urodzenia ważnych umiejętności". Szkoła liczy prawie 90 lat i kontynuuje przedwojenny model zespołu, obejmującego gimnazjum i liceum. Liczne sukcesy  w olimpiadach i konkursach oraz wysoki poziom nauczania stworzyły szansę sukcesów zawodowych wychowanków. Do grona wybitnych absolwentów należą między innymi: generał Zygmunt Huszcza – wiceminister oświaty, Bohdan Zdziennicki – prezes Trybunału Konstytucyjnego, Marek Kłoczko – sekretarz Krajowej Izby Gospodarczej, Marian Zalewski – członek Zarządu TVP, Marian Szamatowicz – profesor nauk medycznych. Można wyliczyć tu jeszcze wiele innych nazwisk wybitnych osobistości świata nauki czy kultury.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 szkoła znalazła się w gronie zakwalifikowanych do konkursu 500 liceów oraz zajęła ósme miejscu w województwie i  209 w  Polsce, zdobywając tytuł „Srebrnej Szkoły 2015". Ranking uwzględnia miedzy innymi wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz sukcesy ogólnopolskie w olimpiadach i konkursach. Placówka we wcześniejszych latach została też uhonorowana  tytułami „Szkoły z klasą", „Szkoły Odkrywców Talentów" i „Cyfrowej szkoły". Także tegoroczne sukcesy pozwalają sądzić, że młodzi abiturienci będą kontynuować dorobek starszych pokoleń. Jeszcze zanim rozpoczęły się matury, pięcioro tegorocznych absolwentów klasy humanistycznej I LO w Augustowie, wśród nich stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego, miało zapewniony wstęp na uczelnie wyższe jako wynik  udziału  w olimpiadach i konkursach szczebla centralnego: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Filozoficznej, Artystycznej czy Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Szkoła nie tylko kształci humanistów, stara się dopasować swoją ofertę edukacyjną do oczekiwań uczniów i rodziców. I tak np.  przyszli lekarze mogą poszerzać swoje umiejętności nie tylko w zakresie biologii, chemii i fizyki,  w ramach przedmiotów uzupełniających szkoła oferuje fizykę i język angielski w medycynie. Podobnie atrakcyjnie przedstawia się oferta  klasy matematyczno – fizycznej, językowej czy wspomnianej już humanistycznej.

Dlaczego jeszcze warto wybrać I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie? Ponieważ  można rozwijać tu swoje zainteresowania w ramach różnych form zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła jest  inicjatorem cyklicznych imprez kulturalnych dla miasta i powiatu. Od kilkunastu lat organizowany jest tu Szkolny Tydzień Kultury i Nauki z bogatą ofertą różnego typu konkursów, koncertów, otwartych spektakli, spotkań z ludźmi kultury. Podobnie wieloletnią tradycję mają cieszący się dużym zainteresowaniem Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej oraz Konkurs Młodego Aktora. Od kilku lat szkoła zaprasza też do udziału w powiatowym konkursie „Tożsamość Polaka". Działają tu Towarzystwo Chemiczne, Klub Europejski, koła olimpijczyków, koła filmowe, realizowane są projekty z dziedziny nauki i kultury. Wychowankowie szkoły z powodzeniem startują w różnego typu konkursach zewnętrznych.

Niewątpliwie wizytówką szkoły jest działający nieprzerwanie od 27 lat teatr Res Humanae, który rokrocznie przygotowuje kilka premier, a ma ich w swoim dorobku ponad sto. Młodzież gimnazjalna i licealna może rozwijać tu artystyczne talenty Zespół aktualnie liczy ponad trzydziestu członków, występował na wielu scenach i ma na koncie wiele sukcesów. W najnowszej premierze warszawskiego teatru Hybrydy trójka aktorów to wychowankowie Res Humanae. Teatr ma znakomite zaplecze, w bieżącym roku szkolna sala widowiskowa przeszła gruntowną modernizację.

Także sportowcy mogą rozwijać tu swoje talenty. Począwszy od lat międzywojennych, odnoszą liczne sukcesy. Wprawdzie współczesna placówka nie dysponuje własnym szybowcem (a taki był w jej posiadaniu przed II wojną!), ale jej uczniowie mogą korzystać między innymi z kompleksu boisk Orlik, dużej sali gimnastycznej,  świeżo zmodernizowanej sali  do fitnessu czy zajęć tanecznych. Idea połączenia nauki z aktywnym wypoczynkiem przyświeca także organizacji „zielonych szkół" w czasie zagranicznych wycieczek, biwaków czy spływów kajakowych.

W szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów, panuje w niej koleżeńska, życzliwa atmosfera. Placówka wypracowała własny model absolwenta i w ścisłej współpracy z rodzicami stworzyła system wychowawczy, w którym szanuje się zarówno tradycję, jak i ceni nowoczesne rozwiązania, służące dobru ucznia i jakości edukacji. Wydaje się, że opublikowane przez Dyrekcję w przedwojennym „Echu Szkolnym" „Wskazówki dla rodziców młodzieży kształcącej się w Państwowym Liceum i  Gimnazjum w Augustowie", nieco uwspółcześnione, mogą służyć temu środowisku szkolnemu i dziś.

Społeczność szkolna ZSO w Augustowie

3

2

4