godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

II Powiatowy Konkurs Czytelniczy

08

W czwartek, 27.04.2017 odbył się II Powiatowy Konkurs  Czytelniczy pod hasłem: BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR, skierowany do gimnazjalistów z naszego powiatu. Organizatorem konkursu było Gimnazjum Nr 4 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, a patronat honorowy objęło Starostwo Powiatu Augustowskiego. Z ramienia szkoły prowadzącej konkurs jego opiekunką była p. Marzanna Markowska.

Młodzież wykazała się znakomitą znajomością tematu. Komisja Konkursowa w składzie: p. Beata Tomaszewska, p. Anna Skowrońska i p. Ewa Rowińska wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi:

I MIEJSCE - drużyna Gimnazjum Nr 4 w Augustowie (Aleksandra Korzun, Gabriela Borkowska i Grzegorz Dzieniszewski)

II MIEJSCE - drużyna Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie (Joanna Żukowska, Katarzyna Skowrońska i Karol Poniatowski)
i drużyna Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym (Julia Łukowska, Aleksandra Purwin i Amelia Palczewska)

III MIEJSCE- drużyna Społecznego Gimnazjum STO w Augustowie (Julia Lewoc, Maria Glińska i Mikołaj Bielawski)

Imponująca wiedza, dociekliwość, błyskotliwość i oczytanie startujących w konkursie drużyn sprawiły, że wspólne spotkanie przebiegało w wyjątkowej atmosferze, w duchu sportowej rywalizacji, dostarczając wiele radości i satysfakcji. Biorących udział w Konkursie miłośników książek życzliwością otoczyły panie dyrektor ZSO - p. Joanna Lisek i p. Anna Sus-Cilulko, zapraszając w gościnne progi tej szkoły.

01

02

04

05

06

07

09

10

11