godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

"Patriotyzm ze szkolnej ławki", V edycja konkursu "Tożsamość Polaka"

01

27 kwietnia 2017 roku odbył się finał V edycji powiatowego konkursu o tematyce patriotycznej, organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie pod patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego.

Ukochaj wszystko, co na wskroś jest nasze,
Ojczystej mowy nie oddaj za inną
I tak jak gniazdko kocha małe ptaszę
Kochaj swa ziemię rodzinną.

- napisała Alicja Kurnicka w jednym z trzech przedwojennych pamiętników Marii Dobkowskiej, obydwie w latach trzydziestych XX w. były uczennicami Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Zaangażowane w konspirację, mając kilkanascie lat, zginęły w czasie II wojny światowej. Słowa te stały się mottem tegorocznej edycji konkursu.

Temat V edycji wiązał się także z obchodami 90-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie – pierwszej szkoły średniej w powiecie. Szkoła zmieniała nazwę (np. w konsekwencji reformy oświaty Seminarium Nauczycielskie w okresie międzywojennym płynnie zmieniło się w Państwowe Gimnazjum i Liceum imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie) oraz siedziby, ale kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli kontynuują tradycje swojej placówki. Natomiast uczestnicy, przystepujac do konkursu, mogli nawiazać do historii własnej szkoły lub szkoły organizatora. Ponieważ większość uczestników wywodziła się z Zespołu Szkół Ogólnokształcacych, nic dziwnego, że głównie nawiązywali do jej tradycji, wykorzystując m. in. autentyczne teksty pochodzące z przedwojennej gazety szkolnej lub zachowane pamiętniki przedwojennej gimnazjalistki.

Konkurs miał charakter literacki i teatralno-krasomówczy. Imprezie towarzyszyło interesujące spotkanie z panem Starostą Jarosławem Szlaszyńskim, który rozmawiał z młodzieżą na temat istoty patriotyzmu, oraz krótki koncert w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie: Agnieszki Jaśko, Magdaleny Karpińskiej, Karoliny Kuśmierz i Julii Mantaj oraz nauka piosenki "Dziewczyna z granatem".

Jury konkursu literackiego w skladzie: Anna Grochowska, Barbara Ostaszewska, Janina Pietrzak, Alicja Poskrobko po ocenie 18 prac literackich, zakwalifikowanych do finału, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Poezja:
I m. Paulina Moczkowska – I LO Augustów za tekst *** (Ściany.... ),
II m. Karolina Kuryło - Gimnazjum nr 3 w Augustowie, tekst (Pani od historii),
II m. Bartosz Radziewicz – I LO Augustów, tekst *** (Krwią i popiołem...),
III m. Julia Kuźma - II LO Augustów, tekst Dwa istnienia miłością ocalone,
III m. Martyna Margiewicz - Gimnazjum w Białobrzegach, tekst Młodzi,
III m. Igor Pieńkowski - I LO Augustów, tekst To, co zostawiamy za sobą.

Proza:
I m. Natalia Kamińska - I LO Augustów za tekst Wojna trwa nadal,
I m. Weronika Chmielewska - I LO Augustów, tekst Dzisiejszy patriotyzm. I
II miejsca nie przyznano.
III m. Monika Frąckiewicz - II LO Augustów , tekst*** (O tym...),
Wiktoria Kotowska – I LO Augustów, tekst Szkoła pokoleń,
Weronika Zyskowska - I LO Augustów, tekst Uśmiech.

W konkursie żywego słowa uczestników oceniały panie: Jadwiga Dzienis, Anna Grochowska oraz Anna Jankowska. Zadaniem uczestników byla prezentacja indywidualna lub zbiorowa (do 3 osób) z możliwością wykorzystania dodatkowych tworzyw scenicznych. Uczestnicy wybierali do prezentacji teksty lub ich fragmenty o tematyce patriotycznej, powiązane z tegorocznym hasłem i mottem konkursu. Mogli też wyglosić przygotowane przez siebie przemówienie. Jury zwróciło uwagę na interesujący dobór tekstów, bardzo dobre operowanie słowem, umiejętne posługiwanie się gestem i ruchem oraz trafne wykorzystanie rekwizytów scenicznych.

Oto wyniki konkursu:
I m. indywidualnie - Agnieszka Jaśko, zespołowo: Gabriela Wojtulewicz, Katarzyna Zaniewska (Gimnazjum nr 4),
II m. indywidualnie - Aleksandra Cilulko (Gimnazjum nr 4), zespołowo: Kinga Ostrowska, Ewelina Stankiewicz (I LO Augustów),
III m. Krzysztof Rozmysłowicz (Gimnazjum nr 4), Kamil Sławiński (Gimnazjum w Bargłowie), wyróżnienia: Wiktoria Choncel (I LO Augustów) oraz Maria Wegrzynowicz (Gimnazjum nr 4).

Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Augustowie, panie Jadwiga Dzienis, Grażyna Jonkajtys-Luba, Janina Pietrzak, a także Bożena Bendig, Elżbieta Klekotko – absolwentki "Piramowicza " i organizatorki konkursu. Imprezę z ramienia młodzieży ZSO prowadziły: Anna Karczewska i Marta Przekopska.

Konkurs pozwolił docenić szkołę jako ostoję patriotyzmu, odkryć talenty literackie i teatralne. Starosta Powiatu Augustowskiego i "Piramowicz" zapraszają za rok na kolejne spotkanie w ramach VI edycji konkursu „Tożsamość Polaka".

02

03

05