godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Artystyczne sukcesy naszych uczniów na szczeblu województwa

1

Miło nam poinformować, że po raz kolejny nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca na jubileuszowym XXV Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej.
Organizatorem konkursu o zasięgu wojewódzkim jest od lat I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W tym roku gościem honorowym festiwalu była Podlaski Kurator Oświaty - pani Jadwiga Mariola Szczypiń. W konkursie uczestniczyło ponad 100 wykonawców piosenek, recytatorów oraz twórców własnych tekstów o tematyce patriotycznej, więc osiągnięcie sukcesu wymagało mistrzowskich wykonań.

Reprezentantów naszej szkoły przygotowywała pani Bożena Bendig, ponadto dwa nagrodzone wiersze powstały w ramach konkursu „Tożsamość Polaka" pod opieką pań Elżbiety Klekotko i Małgorzaty Lendy.
Recytatorki z naszego liceum zostały pokonane jedynie przez reprezentantów gospodarzy. Krótkie, ale interesujące teksty zostały znakomicie zinterpretowane głosowo przez Julię Filipow – kl. 2a (Joanna Kulmowa „Pierwsze ostatnie słowo"):

Może łatwiej przez ciebie zginąć
niż dla ciebie wytrzymać...,

Agnieszkę Jaśko – kl. 1c (Helena Blumengraber „Do profesorów"):
O, profesorowie mądrzy i uczeni!
Czyście naprawdę nie wiedzieli o tym
że dla humanistów brak miejsca na ziemi
więc po cóż w duszach sialiście tęsknotę?
oraz Ewelinę Stankiewicz – kl. 2c (Józef Wittlin „Stabat Mater"):
Stabat Mater, Mater nostra, Polonia
Z cierni miała koronę na skroniach.

Każdy z tych tekstów ujawniał inny wymiar patriotyzmu. Wszystkie recytatorki zajęły zaszczytne drugie miejsce.
Także drugim miejscem w kategorii piosenki (44 wykonawców!) może poszczycić się Magdalena Bartoszewicz z kl. 1c, która zaczarowała profesjonalne jury ze Szkoły Muzycznej w Suwałkach pięknym, czystym głosem i wykonanym na żywo akompaniamentem (utwór „Widziałam ja orła" - autorzy: Zbigniew Stawecki, Janusz Sent). W tej samej konkurencji wysokie piąte miejsce zajęła występująca w dwóch kategoriach Agnieszka Jaśko.
Także młodzi poeci zajęli bardzo dobre miejsca: Bartosz Radziewicz (kl. 3 b) tekst „Młody patriotyzm" – III miejsce, Stanisław Busiński (kl. 2 a) wiersz „Augustowska moja Ojczyzna" – IV miejsce, Igor Pieńkowski (kl. 3a ) „To, co zostawiamy za sobą" – IV miejsce.
Wszystkim wykonawcom gratulujemy i życzymy dalszych artystycznych sukcesów.

2