godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Martyna Osewska – tegoroczna stypendystka Prezesa Rady Ministrów

01

15 listopada 2017 r. w Białymstoku odbyła się uroczystość w czasie której uczennica klasy II a I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza otrzymała szczególne wyróżnienie - stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Martyna jest wszechstronne uzdolnioną uczennicą, cechującą się wzorowym zachowaniem. Systematycznie uzyskuje najwyższe noty. W roku szkolnym 2015/2016 ukończyła Gimnazjum Nr 4 z wynikiem 6,0, co zostało nagrodzone Stypendium Starosty Powiatu Augustowskiego. Podobny wynik uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 jako uczennica klasy pierwszej liceum z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i matematyki.

Martyna uczestniczy także w życiu szkoły, reprezentuje ją w konkursach artystycznych oraz w czasie ważnych uroczystości szkolnych i powiatowych jako członek pocztu sztandarowego.

02

03