godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Wizyta księdza biskupa Jerzego Mazura

01
5 marca 2018 r, gościliśmy w naszej szkole - pasterza naszej diecezji ks. bpa Jerzego Mazura, który przybył do nas w ramach wizytacji kanonicznej odbywającej się w parafii Najświętszego Serca Jezusowego.

O godzinie 8 rano zgromadziliśmy się w na sali gimnastycznej, aby powitać księdza biskupa. Dokonali tego nasi uczniowie wraz z panią dyrektor Joanną Lisek i panią wicedyrektor. Następnie uczniowie w programie słowno-muzycznym przedstawili historię życia świętego Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży. Swoje słowo skierował do nas ksiądz proboszcz Wojciech Jabłoński, dziękował on nam za bardzo dobrą współpracę oraz zapewnił nas o swojej modlitwie i dalszej współpracy. Wyraził swoją wdzięczność całej dyrekcji, nauczycielom - za przyjazną i dobrą atmosferę.

Słowo Pasterskie skierował do nas ksiądz biskup Jerzy. Mówił on nam o tym, abyśmy otworzyli swoje serce na dary Ducha Świętego, zapewniając nas o swojej modlitwie w naszych intencjach. Wspólne spotkanie zakończyliśmy cząstką różańca odmówioną w naszej intencji.

Ksiądz Biskup spotkał się także z dyrekcją oraz nauczycielami pracującymi w naszej szkole.

03

04