godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Humanistyczne spotkania ze światem nauki

01

10 kwietnia 2018 roku uczniowie naszego liceum mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów na temat literatury romantyzmu i poszerzenia swojej wiedzy humanistycznej. Po raz kolejny bowiem gościliśmy w swoich murach młodego, twórczego naukowca - panią dr Marię Makaruk, adiunkta w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, opiekuna naukowego Koła Naukowego Krytyki Teatralnej na Wydziale Polonistyki i prezesa Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Pani doktor prowadzi zajęcia z literatury romantyzmu, zajmuje się także historią teatru i jest znawczynią współczesnych inscenizacji dramatów romantycznych.
Uczniowie wysłuchali wykładów na temat „Dziadów" Adama Mickiewicza i wpływu Szekspira na literaturę romantyzmu. Usłyszeli ciekawą interpretację niektórych motywów pojawiających się w wyżej wymienionym dramacie, m. in. na temat plamy z krwi na czole Konrada czy znaczenia imion bohaterów tego utworu. Dr Maria Makaruk pokazała także, jak romantycy wskrzesili świat szekspirowski i to nie tylko w postaci tematu, lecz także w podobieństwie metody twórczej.
Miło nam również poinformować, że wielokrotnie goszcząca na wykładach w murach naszej szkoły profesor dr hab. Alina Kowalczykowa (ostatnio – wykład dla młodzieży, spotkanie z teatrem i specjalnie dla niej przygotowana przez Res Humanae kawiarenka z okresu dwudziestolecia międzywojennego), wybitna badaczka literatury romantyzmu i XX wieku, współpracująca z nauczycielami języka polskiego i historii w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Humanistów Prowincja, opiekunka spuścizny literackiej i materialnej Stefana Żeromskiego, 11 kwietnia 2018 roku otrzymała zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku. Pani Profesor poza wieloma opracowaniami naukowymi (np. Romantyczni szaleńcy) redagowała również podręczniki szkolne, gdyż zawsze bliskie jej były problemy właściwej edukacji młodzieży.
W czasie podniosłej ceremonii w Białymstoku, po laudacji promotora, w szczelnie wypełnionej uniwersyteckiej auli Pani Profesor wygłosiła interesujący wykład, natomiast w kuluarach spotkała się m.in. z grupą zaproszonych nauczycieli. W uroczystości uczestniczyła na zaproszenie Rektora i Senatu uczelni pani Bożena Bendig.

02