godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Piramowiczowskie przedwakacyjne Zaduszki

01

„Nie wolno nam zapomnieć belfrów posiwiałych
bo oni krążąc w ciszy zamyślonych mieszkań
wciąż o nas pamiętają - i na kartach białych
pamięci – pisząc - cały czas czekają..."

Ten wiersz został odczytany przy grobie znakomitej polonistki Janiny Kleczkowskiej (z domu Kułakowskiej), ale wyrażona w nim idea towarzyszyła całemu spotkaniu na augustowskim cmentarzu, bowiem koniec roku szkolnego to bardzo dobry moment, by wspomnieć ludzi, którym zawdzięczamy to, kim jesteśmy. Nauczycieli, którzy nie tylko mieli wpływ na naszą edukację, ale także kształtowali naszą osobowość.

Dzień po zakończeniu roku szkolnego, czyli w sobotę 23 czerwca 2018 r. absolwenci i nauczyciele szkoły odbyli spacer alejkami augustowskiego cmentarza, zapalili znicze oraz posłuchali wspomnień i anegdot o zmarłych pedagogach liczącego ponad 90 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Wśród nich byli między innymi: z ramienia współorganizatora - Klubu Augustowian w Warszawie poeta Bogdan Falicki, który dzielił się wspomnieniami (wspomogła go w tym nieobecna z powodu stanu zdrowia pani Janina Pietrzak), absolwenci szkoły: Bohdan Zdziennicki (były prezes Trybunału Konstytucyjnego), Barbara Uklejewska (z d. Prokopiuk), Maciej Pietrzak (absolwent i syn zmarłego polonisty Zdzisława Pietrzaka) czy Marian Dyczewski. Gospodarzy reprezentowały między innymi p. dyr. Joanna Lisek i wicedyrektor Anna Sus-Cilulko, a w roli przewodniczek i organizatorek Magdalena Siedlecka, Katarzyna Witkowska-Skowrońska oraz Bożena Bendig.
Mamy nadzieję, że zapoczątkowane na jubileuszowych zjazdach „spotkania" z naszymi Profesorami będziemy kontynuować w kolejnych latach, bowiem „Nie wolno nam zapomnieć..."

02

03

04

05

06

07

08