godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019

03

Dzisiaj, 3. września, uroczystą mszą świętą w bazylice NSJ rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019. Inauguracyjną liturgię celebrował ks. Daniel Kowalski, a homilię skierowaną do uczniów rozpoczynających nowy rok nauki i wszystkich zgromadzonych wygłosił ks. Piotr Sieradzki. Oprawę muzyczną zapewnił zespół instrumentalno-wokalny w składzie: Magda Czuper, Ewelina Stankiewicz, Kasia Ostapowicz, Monika Ziemba, Maja Kozłowska, Justyna Sawaniewska i Patrycja Grajewska.
Kolejna część powiatowych uroczystości inauguracji roku szkolnego 2018/2019 miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.
Wzruszającego pożegnania z wakacyjną beztroską i pięknego wprowadzenia w kolejny rok pracy nad rozwojem i budowaniem własnej osobowości dokonała Magdalena Bartoszewicz (IIC, I LO) piosenką z repertuaru Anny Marii Jopek pt. "Ale jestem".
Starosta Powiatu Augustowskiego Pan Jarosław Szlaszyński powitał wszystkich zebranych: młodzież, nauczycieli, Dyrekcję ZSO, ks. Dziekana Wojciecha Jabłońskiego, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - p. Bożennę Kondracką, reprezentantów szkół z powiatu augustowskiego, przedstawicieli Zarządu Powiatu w Augustowie, Rady Rodziców, innych zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów.
W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, że "uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia, dla siebie". Życzył, aby słowa te stały się mottem pracy w nowym roku szkolnym. Uczniom klas pierwszych życzył dobrej aklimatyzacji, a wszystkim innym - wszelkich sukcesów.

Podziękował Pani Joannie Lisek za dwudziestoletnie pełnienie funkcji Dyrektora ZSO w Augustowie, życzył sukcesów w nowym etapie życia. Następnie powitał nową Dyrekcję w osobie Pani Anny Sus-Cilulko, przekazał serdeczne życzenia i zapewnił o wszelkim wsparciu organu prowadzącego szkołę.
Rozpoczynająca pełnienie nowych obowiązków Pani A. Sus-Cilulko serdecznie podziękowała Pani Joannie Lisek, od której uczyła się ,,warsztatu dyrektorskiego'', powitała uczniów, rodziców, współpracowników, nową panią wicedyrektor, absolwentów licznie odwiedzających szkołę. W przemówieniu porównała trud uczenia się do startu w dobrych zawodach. "Nie zostańcie w tyle, jak dobrzy sportowcy. Pomogą wam w tym - jak dobrzy trenerzy - wasi nauczyciele. Taki start w naukę da wam prawo do ubiegania się o dostanie się na prestiżowe uczelnie, na realizację planów i marzeń" - mówiła Pani Dyrektor.
Przedstawiła też nowego wicedyrektora szkoły – panią Elżbietę Buziuk oraz wychowawców klas. Młodzieży życzyła powodzenia na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych oraz spokojnej pracy w nowym roku szkolnym.
Pan Starosta Jarosław Szlaszyński i Pani Starosta Katarzyna Beata Sturgulewska wręczyli medale i certyfikaty uczniom pracującym w wolontariacie sportowym (27 osób). Swoją pracą młodzież wspierała organizację różnych imprez sportowych odbywających się w naszym mieście.
Odbyło się też uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych I LO im. Grzegorza Piramowicza, a w tym roku serdecznie powitaliśmy w murach naszej szacownej szkoły aż cztery klasy pierwsze.
Pani Magdalena Borkowska i p. Jerzy Demiańczuk, przedstawiciele Rady Rodziców, złożyli Dyrekcji, uczniom i nauczycielom życzenia pomyślności w nauce i wszelkiej satysfakcji.
W imieniu wszystkich dyrektorów szkół powiatu augustowskiego głos zabrała p. B. Koronkiewicz. Serdecznie powitała panią Annę Sus-Cilulko w szacownym gronie dyrektorów i życzyła jej, by spełniała swoje zamierzenia i ambicje, realizowała się zawodowo, cieszyła się szacunkiem uczniów rodziców.
Następnie głos zabrał pan Marszałek Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. W swoim wystąpieniu wspomniał o wysokich wynikach szkół powiatu augustowskiego, szczególnie uczniów I LO im. Grzegorza Piramowicza i Gimnazjum Nr 4. Złożył też życzenia p. Annie Sus-Cillulko na stanowisku dyrektora szkoły i Jej zastępcy - p. Elżbiecie Buziuk.
Z tymi życzeniami korespondowały słowa piosenki z repertuaru Anny German pt. ,,Człowieczy los", którą brawurowo wykonała Magdalena Bartoszewicz. ,,Uśmiechaj się, do każdej chwili życia uśmiechaj się '' – to piękne przesłanie przekazujemy wszystkim rozpoczynającym dzisiaj nowy rok szkolny.

MM i BS

06

07

08

10

12

13 

14

16