godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Młodzi augustowianie będą uczyć się w Portugalii i Bułgarii

logoZespół Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie właśnie pozyskał dotację w wysokości 23 tys. euro (100 tys. zł) na realizację dwuletniego projektu wymiany międzynarodowej z zagranicznymi partnerami: Portugalią i Bułgarią. 14 uczniów z ZSO w Augustowie pojedzie do Portugalii i Bułgarii oraz gościć będzie zagranicznych rówieśników w naszym mieście. Wszystko po to, aby uczyć się, jak się uczyć.

foto1

Program Erasmus+ to możliwość pozyskania dotacji z funduszy Unii Europejskich na edukację i rozwój umiejętności młodych ludzi, które przygotowują ich do lepszego startu w dorosłe życie. Erasmus+ wspiera inicjatywy międzynarodowe, które młodym ludziom dają możliwość edukacji szkolnej, zawodowej, studiów i praktyk za granicą. To szansa dla młodzieży na poszerzenie ich horyzontów, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, doświadczenia przebywania z rówieśnikami z innych krajów, poznawania innej kultury. Dla wielu uczniów to także możliwość pierwszego w życiu wyjazdu za granicę – w dodatku za darmo, ponieważ projekty w 100% dofinansowane są ze środków unijnych. Dlatego ZSO w Augustowie postanowiło umożliwić młodzieży uczestnictwo w projekcie międzynarodowym.

Pomysłodawczynią i koordynatorką całego przedsięwzięcia jest nauczycielka języka angielskiego w ZSO w Augustowie Joanna Ostapowicz. Nieoceniony wkład w przygotowanie projektu włożyła też emerytowana już Pani dyrektor Joanna Lisek i obecna Pani dyrektor ZSO w Augustowie - Anna Sus-Cilulko, które od początku były bardzo przychylne projektowi. W lutym złożony został wniosek o dotację, który uzyskał bardzo wysoką punktację. Jak napisano w uzasadnieniu do przyznania dotacji: „Konkretne, jasno określone w czasie i realistyczne do osiągnięcia cele projektu odpowiadają na potrzeby szkół. (...) Projekt dzięki swojej międzynarodowości pozwoli im na osiągnięcie efektów, których nie byliby w stanie wypracować bez partnerów zagranicznych".

Projekt „Naucz się uczyć" ma na celu wprowadzić do codziennej pracy ZSO w Augustowie, Secondary School DimitarBlagoev w Svishtov w Bułgarii oraz Agrupamento de Escolas w Barcelos w Portugalii innowacyjne techniki i metody uczenia się i nauczania. Podczas projektu każdy z partnerów opracuje 10 metod/technik uczenia się/nauczania, które uważa za cenne i innowacyjne oraz zaprezentuje je w formie ćwiczeń i scenariuszy, tak, aby każdy nauczyciel mógł je wykorzystać w swojej szkole po zakończeniu projektu. Zebrany materiał w formie publikacji posłuży obecnym i przyszłym pokoleniom jako przewodnik po innowacyjnych metodach pracy w szkole. To wszystko po to, aby dowiedzieć się, jak skutecznie rozwijać umiejętność uczenia się u uczniów i wzbogacić warsztat pracy augustowskich nauczycieli o nowe metody i narzędzia kształcenia.

Projekt przyczyni się też do rozwijania umiejętności językowych uczniów ZSO w Augustowie i będzie doskonałą okazją do zawarcia nowych, międzynarodowych znajomości, które nauczą młodzież dialogu międzykulturowego.
Pierwsze spotkanie polsko-portugalsko-bułgarskie odbędzie się już pod koniec października w Bułgarii.
Zadaliśmy kilka pytań koordynatorce i pomysłodawczyni projektu Joannie Ostapowicz:

– Pani Joanno, realizacja projektu o wartości 100 tys. zł to duże przedsięwzięcie. Skąd wziął się pomysł na realizację tego projektu?
– Jako nauczycielka jęz. angielskiego od początku swojej „kariery" zawodowej wiedziałam doskonale, że najskuteczniejszą metodą nauczania języka obcego jest umożliwienie uczniom w praktyce wykorzystania ich kompetencji posługiwania się językiem angielskim. A tylko w sytuacji, kiedy spotykają oni rówieśników z innych krajów są rzeczywiście zmuszeni do mówienia po angielsku. Dlatego od początku mojej pracy jako nauczycielka marzyła mi się organizacja wymiany międzynarodowej uczniów. W 2008 roku udało mi się po raz pierwszy spełnić to marzenie i z dofinansowaniem z europejskiego programu „Młodzież w działaniu" zorganizowałam wyjazd grupy uczniów z I LO im. G. Piramowicza w Augustowie do Patras w Grecji. Później zorganizowałam jeszcze kilka projektów międzynarodowych we współpracy z Litwinami. Z czasem coraz trudniej było aplikować o fundusze europejskie na realizację projektów międzynarodowych, ponieważ wymagania wobec tych projektów były coraz wyższe. Aplikowałam o kolejne projekty każdego roku, ale konkurencja była większa, zmieniały się zasady i niestety, nie udawało się. W końcu, w tym roku, napisany przeze mnie projekt przeszedł przez sito konkurencji i uzyskaliśmy dofinansowanie.

– A jak Pani myśli, co spowodowało, że w tym roku Pani projekt uzyskał dofinansowanie?
– Unia Europejska od kilku lat wdraża trend na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, m.in. tych dotyczących uczenia się uczniów i posługiwania się językiem obcym. Gdy przeczytałam książkę „Włam się mózgu" Radka Kotarskiego to pomyślałam, że właśnie wokół tych dwóch kompetencji zbuduję koncepcję całego projektu. Ta książka bardzo wiele mówi o metodach zapamiętywania. Zrozumiałam, że jeśli nauczyciel w dzisiejszym czasie chce być atrakcyjny dla ucznia, to musi podpowiadać mu, jak on sam ma się samodzielnie uczyć i rozwijać. W dzisiejszym świecie zeszyt i książka nie wystarcza. Trzeba sięgać po nowe pomysły na nauczanie, inne techniki, ciekawe ćwiczenia, także przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii internetowych. Wiedziałam, że mogą mi pomóc w tym partnerzy z zagranicy. I tak powstał pomysł na nowy projekt. Okazało się, że świetnie odpowiada to na potrzeby naszego, augustowskiego ZSO i szkół w Portugalii i Bułgarii. Doceniła to też Komisja Europejska. I otrzymaliśmy dofinansowanie.

– Po co Pani to robi? Przecież to na pewno wiąże się z nowymi obowiązkami, dodatkową pracą?
– Tak, jak mówiłam wcześniej – jako nauczycielka jęz. angielskiego wiem doskonale, że bez realnej praktyki używania języka obcego, nauka angielskiego jest tylko teoretyczna. Tylko poprzez doświadczenia mówienia, konwersacji, wymiany myśli w języku obcym uczeń ma realną możliwość rozwijania swoich umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczniowie dzisiaj są znudzeni teoretycznymi lekcjami przy tablicy. Potrzebują realnego kontaktu, prawdziwej interakcji. A wymiana międzynarodowa umożliwia im takie doświadczenie, w dodatku – w sprzyjających warunkach, bo młodzi spotykają się ze swoimi rówieśnikami, których chcą poznać i z którymi chcą rozmawiać. W dodatku, dzięki temu, że projekt jest finansowany w 100% ze środków unijnych, uczniowie nic do tego nie dokładają i w projekcie mogą wziąć także udział ci, których na to najzwyczajniej w świecie nie stać. Ja dodatkowo jestem nauczycielką, która chce się rozwijać, która chce zapewnić rozwój swoim uczniom i przyciągać ich uwagę na lekcjach. Dla mnie, osobiście, każdy projekt międzynarodowy jest niezwykle rozwijający – pracuję z innymi partnerami, wykorzystuję swoją wiedzę i umiejętności językowe w praktyce, uczę się wielu nowych rzeczy od innych. Dzięki temu, staję się bardziej kompetentną nauczycielką – wiem, że dla moich uczniów to jest ważne.

– A ile dodatkowego czasu musi Pani na to poświęcić?
– Samo przygotowanie projektu jest zajmujące, nasz wniosek obejmował 54 strony tekstu. Dodatkowo dochodzi przygotowanie szczegółowego budżetu i stały kontakt z partnerami z Bułgarii i Portugalii, z którymi trzeba ustalić wszystkie szczegóły dotyczące podróży, zakwaterowania, wyżywienia i odpowiedniej troski nad wszystkimi uczestnikami wymiany. Należy dochować wszystkich formalności, zapewnić uczniom odpowiednie ubezpieczenie i innego rodzaju zabezpieczenia. Na szczęście mogę liczyć na wsparcie Pani dyrektor ZSO - Anny Sus-Cilulko. Wiem też, że dla naszych uczniów te kilka dni w Bułgarii i Portugalii, podczas spotkań z rówieśnikami z innych krajów, może być jednym z najciekawszych i najistotniejszych doświadczeń w ich życiu. Nie liczę tych dodatkowych godzin. Mam poczucie, że to jest ważne i potrzebne, więc to robię.

– Ostatnie pytanie. Jakie ma Pani z tego korzyści?
– Może zabrzmi to bardzo górnolotnie, ale dzięki projektowi mam poczucie, że budujemy w Augustowie szkołę na miarę XXI wieku. Nasi uczniowie zdobywają międzynarodowe kontakty, poszerzają swoje horyzonty. My, jako kadra pedagogiczna, uczymy się nowych, atrakcyjnych metod i technik nauczania. Pokazujemy, że tworzymy szkołę dla uczniów, że na pierwszym miejscu stawiamy na ich rozwój. Budujemy szkołę otwartą na inne kraje i kulturę, na nowoczesne metody nauczania. Wierzę, że tym samym dajemy też przykład innym, augustowskim szkołom. Naprawdę warto podejmować wyzwania, także te międzynarodowe – to właśnie one nas rozwijają, sprawiają, że nasza praca jest znacznie efektywniejsza i ciekawsza. Mam nadzieję, że z naszych doświadczeń skorzystają inne augustowskie szkoły, bo dbanie o rozwój naszych dzieci jest ważne dla nas wszystkich.