godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Patronat Akademii Sztuki Wojennej

1

fot. G. Haraburda

godloASzW

10 listopada 2018 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące objęcia przez Akademię Sztuki Wojennej patronatem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. W podpisaniu porozumienia uczestniczył płk dr hab. inż. Leszek Elak – Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej oraz Anna Sus-Cilulko – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Porozumienie o współpracy przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, nowoczesnej wiedzy niosącej ze sobą umiejętność efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, osiągania zamierzonych celów oraz skutecznego komunikowania się i współpracy z innymi zarówno w obszarze regionalnym, jak i międzynarodowym.

2

fot. Z. Bartoszewicz