godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Gala Perspektyw 2019

01

W dniu 27 marca 2019 roku odbyła się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie uroczysta Warmińsko-Mazurska i Podlaska Gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. W tym zaszczytnym rankingu najlepszych szkół województwa podlaskiego znalazło się w kategorii liceów - I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, a w kategorii techników - Augustowskie Centrum Edukacyjne.
Na ręce Dyrektorów – Pani Anny Moniki Sus-Cilulko i Pana Grzegorza Augusewicza wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki.

02

03

04