godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Wizyta w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej

02

„Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie." 
J. Zamoyski

W najbliższych dniach będziemy obchodzili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji, 7 listopada 2019 r. młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, na zaproszenie Ministra Jarosława Zielińskiego, odwiedziła Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Uczniowie klas humanistycznych z opiekunami mieli możliwość zobaczenia kulisów pracy sejmowej, co jest wyjątkowym doświadczeniem, gdyż zgodnie z myślą patrona szkoły – „Nikt nie przynosi z urodzenia żadnej umiejętności. Trzeba się uczyć."
Młodzież wysłuchała prelekcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której nawiązał do historii polskiej państwowości, podkreślając rangę konstytucji w życiu każdego Polaka. Zachęcił także do aktywnej postawy, zaznaczając, że prawa obywatelskie wiążą się z odpowiedzialnością.
Pod opieką przewodnika przedstawiciele społeczności I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie obejrzeli także salę plenarną, kaplicę i najważniejsze miejsca w sejmie oraz poznali historię parlamentu. Kolejnym ważnym punktem wycieczki było odwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego – bijącego serca stolicy.
Wróciliśmy z poczuciem dumy i przynależności do niezwykłego Narodu, dla którego Warszawa jest symbolem wolności, honoru i niezłomnej walki o Polskę.
Uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękują Panu Ministrowi, Jarosławowi Zielińskiemu, za zaproszenie i ciekawą wycieczkę, która była okazją do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania życia politycznego i społecznego kraju.

01

03

04

05