godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Wykład prof. dr hab. Andrzeja Waśki

05

27 listopada 2019 gościł w naszej Szkole doradca Pezydenta RP, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UJ prof. dr hab. Andrzej Waśko. Szacowny gość wygłosił wykład pt. "Etos pracy nauczyciela". Dokonał w nim diagnozy przyczyn upadku tegoż etosu w Polsce odwołując się do wydarzeń ostatniego 30 lecia i sięgając do wpływów ideologicznych z czasów rozkwitu rewolucji kontrkulturowej lat 60. Zdefiniował warunki odrodzenia etosu i wskazał na główne zagrożenia, takie jak proliferacja i hipertrofia przepisów prawnych w naszym kraju oraz technokratyczne i proceduralne myślenie o procesie nauczania pomijające czynniki niemierzalne, takie jak osobowość człowieka. Zachęcał nauczycieli do odbudowywania własnej pozycji poprzez maksymalne wykorzystanie wolności do działania.

04

03

01