godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Nauczanie na odległość, informacje dla rodziców

Szanowni Państwo!
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 25.03.2020 do dnia 10.04.2020 nauka w naszej szkole będzie realizowana na odległość wg planu lekcji, jaki obowiązuje danego dnia.

Nauczyciele codziennie na bieżąco (ewentualnie dzień wcześniej w godzinach popołudniowych) wg planu lekcji na dany dzień wpisywać będą informacje dla uczniów na temat tego, co danego dnia na konkretnej jednostce lekcyjnej będą realizować Państwa dzieci. Informacje te będą umieszczone w zakładce zadania domowe.
Planując pracę z młodzieżą uwzględnimy równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu jego możliwości psychofizyczne (podejmowanie intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia) oraz to, że wielu uczniów dzieli komputer i dostęp do Internetu z rodzeństwem i rodzicami.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę - zachętę swoich pociech do systematycznej, samodzielnej pracy i, w miarę możliwości, wspieranie ich codziennych działań.
Zachęcam do kontaktu z wychowawcami i nauczycielami bardziej regularnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Nauczyciele odpowiedzą na Państwa pytania w możliwe krótkim terminie. W miarę możliwości nauczyciele wspierać będą uczniów w wykonywaniu zdalnych prac zleconych uczniom oraz udzielać informacji dotyczących poprawy ocen, w szczególności uczniom klas maturalnych.

Preferowany kontakt ze szkołą drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie - tel. 87 643 24 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00

Anna Sus-Cilulko
Dyrektor ZSO w Augustowie