godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Komunikat

Obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, aby odwiesić działalność szkół, dlatego też decyzją MEN przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24.05.2020 r. W związku z powyższym w naszej szkole nadal będą prowadzone zajęcia zdalne wg. przyjętego i realizowanego do tej pory planu lekcji.

Jednocześnie informuję, że podano  planowany termin przeprowadzenia egzaminów maturalnych. Egzaminy rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potrwają do 29 czerwca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie części ustnej, odbędą się  tylko egzaminy pisemne.

Dyrektor
ZSO w Augustowie
Anna Monika Sus-Cilulko