godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Podziękowania

loga654

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły
w celu usprawnienia zdalnego nauczania otrzymali od
Starostwa Powiatowego w Augustowie cztery laptopy.
Zostały one zakupione w ramach projektu grantowego
„Zdalna Szkoła – wsparcie  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie  kształcenia zdalnego”.
Komputery zostały udostępnione  uczniom naszej szkoły,
którzy zgłaszali trudności w korzystaniu z zajęć online,
co niewątpliwie przyczyni się do ułatwienia im uczestnictwa
w lekcjach i wykonywania innych obowiązków związanych z nauką.

Dziękujemy w imieniu społeczności szkolnej.

 laptopy