godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Egzamin maturalny 2020

zegar

 

Przydział sal

i oznaczenie wejść

na egzamin maturalny

08-26.06.2020 r.

w ZSO w Augustowie

 

 

 

 

wejscia

 

Wejścia na egzamin maturalny:

 

A - główne wejście
B - wejście od sali gimnastycznej
C - wejście od ulicy Osiedlowej (przedszkole „Kubuś Puchatek")

 

 

 

 

Przydział sal:

 

Data/przedmiot:godz. rozpoczęcia:Listy zdających:
08.06.2020 r. (poniedziałek)
j. polski – poziom podstawowy
9:00 Lista
08.06.2020 r. (poniedziałek)  
j. polski – poziom rozszerzony
14:00 Lista
09.06.2020 r. (wtorek)
matematyka – poziom podstawowy
9:00 Lista
10.06.2020 r. (środa)
j. angielski – poziom podstawowy
9:00 Lista
10.06.2020 r. (środa)
j. angielski – poziom rozszerzony
14:00 Lista
15.06.2020 r. (poniedziałek)
matematyka – poziom rozszerzony
9:00 Lista
15.06.2020 r. (poniedziałek)
filozofia – poziom rozszerzony
14:00 Lista
16.06.2020 r. (wtorek)
biologia – poziom rozszerzony
9:00 Lista
16.06.2020 r. (wtorek)
WOS – poziom rozszerzony
14:00 Lista
17.06.2020 r. (środa)
chemia – poziom rozszerzony
9:00 Lista
17.06.2020 r. (środa)
informatyka – poziom rozszerzony
14:00 Lista
18.06.2020 r. (czwartek)
j. niemiecki – poziom podstawowy
9:00 Lista
18.06.2020 r. (czwartek)
j. niemiecki – poziom rozszerzony
14:00 Lista
19.06.2020 r. (piątek)
geografia – poziom rozszerzony
9:00 Lista
24.06.2020 r. (środa)
fizyka – poziom rozszerzony
9:00 Lista
24.06.2020 r. (środa)
historia– poziom rozszerzony
14:00 Lista
26.06.2020 r. (piątek)
j. rosyjski – poziom podstawowy
9:00 Lista
26.06.2020 r. (piątek)
j. rosyjski – poziom rozszerzony
14:00 Lista

 

UWAGA!

•    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
•    Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
•    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Maseczki do zakrywania ust i nosa (oraz ewentualnie przyłbice) zdający zapewniają sobie we własnym zakresie.
•    Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest to absolutnie konieczne, rzeczy osobiste powinny być przed szkołą spakowane do przygotowanego przez siebie przezroczystego i podpisanego worka i złożone w miejscach do tego wyznaczonych.
•    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
•    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin  należy przynieść własną butelkę z wodą.
•    Po skończonym egzaminie udaj się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą wchodziłaś / wchodziłeś, a przed szkołą nie gromadź się w grupach.