godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

UWAGA KANDYDACI DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO!

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO powinien dostarczyć orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) i art. 30 pkt 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).