godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Stypendia Starosty Powiatu Augustowskiego i Stypendia Prezesa Rady Ministrów

RM

Szanowni Państwo! Już najwyższa pora, by przedstawić wszystkim najcenniejsze "Perły PIRAMowicza". Są to uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w ostatnim semestrze nauki oraz uzyskali najlepsze wyniki w sporcie. Tym samym otrzymali stypendia Starosty Powiatu Augustowskiego i Stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Wszystkim serdecznie gratulujemy! Jesteście chlubą naszej szkoły!

naukowe

sportowe