godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Projekt Common European Learning rozpoczęty

1

No to zaczęło się!
1 października rozpoczęliśmy realizację nowego międzynarodowego projektu w ramach programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Młodzieży pt. "Common European Learning", czyli "Wspólne europejskie uczenie się". Przypomnijmy, że na realizację projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 198,700,00zł. W ramach projketu odbędą się 2 międzynarodowe spotkania młodzieży z Polski i Włoch. Łącznie w projekcie weźmie udział aż 40 uczniów naszej szkoły i 4 nauczycieli - opiekunów młodzieży podczas wyjazdów do Włoch w kwietniu i maju 2021.

Autorką całego "zamieszania" jest pani Joanna Ostapowicz, która od kilku lat zajmuje się pisaniem wniosków o pozyskanie funduszy na realizację projektów wymiany młodzieży. Jak sama twierdzi - "Realizacja projektów międzynarodowych jest niezwykle ważna w procesie kształcenia młodzieży, a w szczególności w procesie uczenia się języków obcych". Podczas realizacji projektu " Wspólne europejskie uczenie się" -  "Common European Learning" młodzież biorąca udział w inicjatywie nabędzie wiele kompetencji, m.in. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się. "Na te ostatnie kładzie się ostatnio niezwykle duży nacisk w podstawach programowych z każdego przedmiotu" - podkreśla Pani Dyrektor - Anna Sus-Cilulko. Faktem jest, że dzisiejsza młodzież jest 'bombardowana' ilością informacji napływających z sieci oraz zachęcana do wykorzystywania "miliona" narzędzi w procesie kształcenia. Nasz projekt pomoże młodzieży w wyborze odpowiednich aplikacji i programów, które będą mogli wykorzystać podczas nauki w szkole i na studiach, a nawet w całym swoim późniejszym życiu. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących ich do mobilności w kwietniu i maju.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju jesteśmy zmuszeni do zmodyfikowania zaplanowanych wcześniej działań, ale nie oznacza to, że stracą one na wartości. Już niebawem rozpoczniemy naukę języka włoskiego. O dalszych zajęciach opowiemy Wam innym razem. Tymczasem poznajcie nas!

4