godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Organizacja egzaminu maturalnego 2021

logo

 Przydział sal

i oznaczenie wejść

na egzamin maturalny

04-19.05.2021 r.

w ZSO w Augustowie

  

wejscia

 

Wejścia na egzamin maturalny:

 

A - główne wejście
B - wejście od sali gimnastycznej
C - wejście od ulicy Osiedlowej (przedszkole „Kubuś Puchatek")

 

 

 

 Przydział sal:

Data/przedmiot:godz. rozpoczęcia:Listy zdających:

04.05.2021 r. (wtorek)
j. polski – poziom podstawowy

9:00 Lista

05.05.2021 r. (środa)
matematyka – poziom podstawowy

9:00 Lista

06.05.2021 r. (czwartek)
j. angielski – poziom podstawowy

9:00 Lista

06.05.2021 r. (czwartek)
historia sztuki – poziom rozszerzony

14:00 Lista

07.05.2021 r. (piątek)
j. angielski – poziom rozszerzony

9:00 Lista

07.05.2021 r. (piątek)
filozofia – poziom rozszerzony

14:00 Lista

10.05.2021 r. (poniedziałek)
j. polski – poziom rozszerzony

9:00 Lista

11.05.2021 r. (wtorek)
matematyka – poziom rozszerzony

9:00 Lista

11.05.2021 r. (wtorek)
WOS – poziom rozszerzony

14:00 Lista

12.05.2021 r. (środa)
biologia – poziom rozszerzony

9:00 Lista
13.05.2021 r. (czwartek)

geografia – poziom rozszerzony

9:00 Lista

13.05.2021 r. (czwartek)
j. rosyjski – poziom podstawowy

14:00 Lista
14.05.2021 r. (piątek)

chemia – poziom rozszerzony

9:00 Lista

17.05.2021 r. (poniedziałek)
historia – poziom rozszerzony

9:00 Lista
 

17.05.2021 r. (poniedziałek)
j. rosyjski – poziom rozszerzony

14:00 Lista

18.05.2021 r. (wtorek)
fizyka – poziom rozszerzony

9:00 Lista

19.05.2021 r. (środa)
informatyka – poziom rozszerzony

9:00 Lista

 

UWAGA!

 

  • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z zastrzeżeniem opisanym niżej.
  • Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
  • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Maseczki do zakrywania ust i nosa zdający zapewniają sobie we własnym zakresie.
  • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest to absolutnie konieczne, rzeczy osobiste powinny być przed szkołą spakowane do przygotowanego przez siebie przezroczystego i podpisanego worka i złożone w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin  należy przynieść własną butelkę z wodą.
  • Po skończonym egzaminie udaj się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą wchodziłaś/wchodziłeś, a przed szkołą nie gromadź się w grupach.