godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Powrót uczniów do szkoły

 

KOCHANI UCZNIOWIE!!!

Od dnia 17.05.2021 r. po dłuższej przerwie wracamy do szkoły zgodnie z podanym planem.

Od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r. obowiązuje nauczanie hybrydowe (mieszane).

Zajęcia hybrydowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. zajęcia stacjonarne realizują następujące klasy:

IIAg, IIBg , IICg ,IIDg, IB, ID, IM – według obowiązującego planu lekcji. Pozostałe klasy, tj.

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IA, IC – realizują zajęcia zdalne.

 

Od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r. zajęcia stacjonarne realizują następujące klasy:

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IA, IC – według obowiązującego planu lekcji. Pozostałe klasy, tj.

IIAg, IIBg , IICg , IIDg, IB, ID, IM – realizują zajęcia zdalne.

 

Od dnia 31.05.2021 r. wszystkie klasy trzyletniego liceum i czteroletniego liceum realizują zajęcia stacjonarnie na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz platformy Google dla edukacji.
Zajęcia stacjonarne realizowane na terenie szkoły odbywają się zgodnie z wszystkimi wytycznymi MEiN, MZ, GIS dotyczącymi obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor ZSO
Anna Monika Sus-Cilulko