godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

I Mikołajkowy Konkurs Karaoke Kolęd 2012

6 grudnia br. w naszej szkole poraz pierwszy odbył się I Mikołajkowy Konkurs Karaoke Kolęd 2012. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Klasy gimnazjalne i licealne w łącznej liczbie 17 zgłosiły chęć udziału w konkursie.

Pomysłodawcami konkursu byli uczniowie liceum działający w Samorządzie Szkolnym, mianowicie: Karolina Kulbacka, Oliwia Kondracka, Jacek Chmielewski i Michał Ścibek (opiekun SU – p.Tomasz Skowroński).

Osoby reprezentujące daną klasę losowały jedną kolędę spośród dziesięciu (5 polskich i 5 angielskich) i śpiewały na żywo do podkładu karaoke. Niewątpliwie, szczególnym wyzwaniem było zaśpiewanie kolędy angielskiej.  Oto wyniki tegorocznego konkursu:

I miejsce:   klasa IID liceum

II miejsce: klasa IIB liceum

III miejsce: klasa IIA liceum

Przed konkursem uczestnicy byli proszeni o przygotowanie charakterystycznych strojów mikołajkowych do występu podczas konkursu. Najciekawiej ubrane grupy reprezentujące poszczególne klasy w konkursie zostały wyróżnione w kategorii Najlepsze stroje mikołajkowe, a mianowicie:

klasa IID liceum, klasa IA liceum i klasa IIB liceum.

Pod koniec konkursu sami nauczyciele przygotowali uczniom na widowni muzyczną ucztę, mianowicie do muzyki karaoke zaśpiewali kolędę Przybieżeli do Betlejem. Nauczyciele wystąpili bardzo licznie, na czele z p. dyr. Lisek i p. w-ce dyr. Anną Sus-Cilulko około 20 nauczycieli wystąpiło na scenie. Byli ubrani bardzo mikołajkowo, w tym względzie nie ustępowali uczniom.

Na sam koniec wszyscy zebrani na sali teatralnej wspólnie zaśpiewali polską kolędę.

Atmosfera podczas konkursu była bardzo wesoła, żywa i dopingująca śpiewających. Idea konkursu i jego organizacja spotkała się z bardzo pozytywnymi ocenami uczniów. Mając to na uwadze Samorząd Uczniowski ma nadzieję na kontynuację i udoskonalanie konkursu w latach przyszłych.

Skład jury: nauczyciele: Joanna Pożarowska, Krystyna Chełmińska, uczniowie: Julia Jaśko, Weronika Jermak

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski ZSO w Augustowie wraz z opiekunami p. Agnieszką Polakowską i p.Tomaszem Skowrońskim.

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12