godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

PIRAMOWICZ ZNÓW W KRAJOWEJ CZOŁÓWCE

ranking liceowPo raz kolejny Perspektywy ogłosiły ogólnopolski ranking liceów ogólnokształcących. I znów mamy powód do niebywałej radości! Od lat nasza szkoła zajmuje wysokie miejsca w tym jakże prestiżowym zestawieniu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, jednak rok ubiegły należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Poprawiliśmy swoją pozycję w rankingu! I LO w Augustowie zajęło bardzo wysokie 8. miejsce wśród liceów województwa podlaskiego i 201. lokatę w Polsce. Ten wynik potwierdza, że zaliczamy się do grona najlepszych szkół, a nasi uczniowie i absolwenci mają powód do prawdziwej dumy.

Warto przypomnieć, że w rankingu liceów sklasyfikowano 500 szkół z Polski, choć brane są pod uwagę wyniki wszystkich. Dane uwzględniane w zestawieniu są zobiektywizowane i dostarczają je niezależne placówki, tzn. okręgowe komisje egzaminacyjne (wyniki matur), komitety olimpiad (finaliści i laureaci) oraz ośrodki akademickie (opinia o absolwentach). Są to więc wyniki porównywalne i wymierne. Oblicza je Kapituła na szczeblu krajowym złożona z wybitnych przedstawicieli nauki. Wiele szkół, w tym także z naszych okolic, znalazło się poza rankingiem, czyli nie zmieściło w gronie 500.

W województwie podlaskim wyprzedziły nas tylko cztery licea z Białegostoku, jedno z Łomży i jedno z Suwałk. Za nami znalazło się natomiast wiele szkół, także tych z większych ośrodków. W byłym województwie suwalskim konkurencję dla naszej szkoły stanowi jedynie I LO z Suwałk i I LO z Ełku (to ostatnie obecnie w woj. warmińsko-mazurskim). Jest to na pewno wielki sukces.

O naszej wysokiej pozycji w rankingu zadecydowały niewątpliwie:

  • sukcesy w olimpiadach ogólnopolskich
  • świetne wyniki matur
  • bardzo dobra opinia o naszych absolwentach wśród kadry akademickiej wyższych uczelni.

Jesteśmy nadal w krajowej i wojewódzkiej czołówce i napawa nas to w pełni zasłużoną dumą! Cała społeczność I LO w Augustowie ma powód do świętowania, ale też do dalszej wytężonej pracy. Gratulacje!!!

(tb)

1