godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120

Martyna Osewska – tegoroczna stypendystka Prezesa Rady Ministrów

01

15 listopada 2017 r. w Białymstoku odbyła się uroczystość w czasie której uczennica klasy II a I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza otrzymała szczególne wyróżnienie - stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Martyna jest wszechstronne uzdolnioną uczennicą, cechującą się wzorowym zachowaniem. Systematycznie uzyskuje najwyższe noty. W roku szkolnym 2015/2016 ukończyła Gimnazjum Nr 4 z wynikiem 6,0, co zostało nagrodzone Stypendium Starosty Powiatu Augustowskiego. Podobny wynik uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 jako uczennica klasy pierwszej liceum z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i matematyki.

Martyna uczestniczy także w życiu szkoły, reprezentuje ją w konkursach artystycznych oraz w czasie ważnych uroczystości szkolnych i powiatowych jako członek pocztu sztandarowego.

Czytaj dalej: Martyna Osewska –...

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

WNIOSKI WRAZ Z KSEROKOPIĄ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU DO DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.

KWOTA przyznanego stypendium dla JEDNEGO stypendysty ZA rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 ZŁ.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/

oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Turniej sportowo-profilaktyczny

02

W dniu 15 listopada nasza młodzież z klas 1 liceum uczestniczyła w turnieju sportowo – profilaktycznym dla szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Aktywność młodzieży drogą do życia bez nałogów". Turniej miał na celu promocję aktywnego trybu życia osób młodych, bez nałogów i wpisuje się w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. Naszą szkołę reprezentowali: Gabrysia Kondracka, Gabrysia Borkowska, Ola Korzun, Klaudia Dyczewska, Marysia Węgrzynowicz, Oliwia Kondracka oraz Kuba Winkler, Adrian Złotkowski, Oskar Tomecki, Marcel Tomaszewski, Rafał Sawicki wraz z opiekunem Panią Moniką Korzun.

Czytaj dalej: Turniej...

Artystyczne sukcesy naszych uczniów na szczeblu województwa

1

Miło nam poinformować, że po raz kolejny nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca na jubileuszowym XXV Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej.
Organizatorem konkursu o zasięgu wojewódzkim jest od lat I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W tym roku gościem honorowym festiwalu była Podlaski Kurator Oświaty - pani Jadwiga Mariola Szczypiń. W konkursie uczestniczyło ponad 100 wykonawców piosenek, recytatorów oraz twórców własnych tekstów o tematyce patriotycznej, więc osiągnięcie sukcesu wymagało mistrzowskich wykonań.

Czytaj dalej: Artystyczne...

Kolejny sukces!

1

27 października 2017 w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie odbył się Powiatowy Konkurs Poezji Rosyjskiej oraz Ballad Bułata Okudżawy. Uczniowie naszej Szkoły zaprezentowali piękne i oryginylne utwory, które nie były przez nich wykonywane w poprzednich edycjach konkursu i zdobyli najwyższe laury w następujących kategoriach:

recytacja - gimnazja
I miejsce - Miłosz Sadowski (kl. 3Cg),
II miejsce - Zuzanna Stachurska (kl. 3Cg).

śpiew - gimnazja
I miejsce - Julia Stachurska (kl. 2Bg),

recytacja - szkoły średnie
I miejsce - Maciej Malinowski (kl. 3A),
II miejsce - Ewelina Stankiewicz (kl. 2C)

Julia Stachurska otrzymała również wyróżnienie oraz zaproszenie od pani Faimy Nikdas - rosyjskiej piosenkarki śpiewającej pieśni liryczne oraz ballady do udziału w widowisku muzycznym.

Gratulujemy!

Czytaj dalej: Kolejny sukces!