godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120
1
2
3
4
5
6

Certyfikat: ZŁOTA SZKOŁA 30-LECIA

03

Szanowni Państwo!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż 5 lipca 2021 Pani Dyrektor Anna Sus-Cilulko wraz z Starostą Powiatu Augustowskiego, Panem Jarosławem Szlaszyńskim uczestniczyli w ogólnopolskiej Gali Finałowej w Lublinie w związku z wręczeniem wyróżnień w X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji", na której przyznano naszej szkole Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości.

Znaleźliśmy się w gronie TOP 10 najlepszych szkół i placówek oświatowych spośród wszystkich placówek działających w certyfikowanych gminach, powiatach, województwach. Tym samym otrzymaliśmy zaszczytny tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY 30-LECIA.

Czytaj dalej: Certyfikat: ZŁOTA...

Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących  zgłosił swój projekt do konkursu zorganizowanego w ramach programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Mimo dużej konkurencji innych szkół, wyniki konkursu okazały się pomyślne i projekt otrzymał dofinansowanie do realizacji ze środków z  Erasmusa+ w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt został zatytułowany: „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego.”

Głównym celem projektu jest udoskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli oraz podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego przez przedstawicieli kadry pracującej w ZSO w Augustowie poprzez udział w szkoleniach w renomowanych zagranicznych instytucjach.

Planowane efekty:

- rozwój kompetencji związanych z poznaniem nowych, innowacyjnych technik nauczania i uczenia się (cooperative learning) oraz włączenie ich w proces kształcenia i samodzielnego uczenia się, a przez to uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego;

- rozwój kompetencji związanych z poznaniem nowych, innowacyjnych technik nauczania i uczenia się (cooperative learning) oraz włączenie ich w proces kształcenia i samodzielnego uczenia się, a przez to uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego;

- podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli w zakresie znajomości nowych technik i narzędzi w nauczaniu języka angielskiego w szkole oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy z młodzieżą;

- nabycie/zwiększenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim w środowisku wielokulturowym oraz zwiększenie umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami informacyjno –komunikacyjnymi;

- zwiększenie umiejętności w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły oraz jej europejskiego wymiaru;

- zwiększenie otwartości w zakresie nabywania nowej wiedzy i umiejętności;

- zwiększenie zainteresowania mobilnością edukacyjną i szerzenie tej idei wśród uczniów i innych nauczycieli;

- zwiększenie umiejętności interpersonalnych - nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z nauczycielami innych krajów.

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.11.2021

Miejsca mobilności: Włochy, Malta, Irlandia

Zapraszamy do śledzenia postępów w realizacji projektu tutaj oraz na fanpage'u naszego liceum!

Wspomnienie o absolwencie I Liceum, reżyserze i aktorze, Andrzeju Szczytce

as1

W ostatnich dniach dotarła do społeczności I LO w Augustowie smutna wiadomość – 11 czerwca 2021 roku zmarł przedwcześnie w wieku 65 lat zasłużony dla kultury polskiej absolwent naszej szkoły - reżyser i aktor Andrzej Szczytko.

Pan Andrzej Szczytko ukończył klasę IV c I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie w roku 1974. Był wychowankiem profesora Henryka Parzonki. Już w czasie nauki w szkole średniej uczestniczył w konkursach recytatorskich oraz amatorskich spektaklach teatralnych.

Czytaj dalej: Wspomnienie o...

Page 1 of 97