godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120
1
2
3
4
5
6
7

Podziękowania

loga654

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły
w celu usprawnienia zdalnego nauczania otrzymali od
Starostwa Powiatowego w Augustowie cztery laptopy.
Zostały one zakupione w ramach projektu grantowego
„Zdalna Szkoła – wsparcie  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie  kształcenia zdalnego”.
Komputery zostały udostępnione  uczniom naszej szkoły,
którzy zgłaszali trudności w korzystaniu z zajęć online,
co niewątpliwie przyczyni się do ułatwienia im uczestnictwa
w lekcjach i wykonywania innych obowiązków związanych z nauką.

Dziękujemy w imieniu społeczności szkolnej.

 laptopy

Teatr musi grać!

0

W ostatnim dniu nauki 24.04.2020 r. na spotkaniu online teatr Res Humanae pożegnał tegorocznych absolwentów - członków i sympatyków grupy. Wśród nich najbardziej aktywną w dziedzinie scenicznej i piosenkarskiej Agnieszkę Jaśko. Były filmowe podziękowania (Marta Przekopska), rozmowy, oryginalne upominki od opiekunki teatru, specjalnie wykonane piosenki (Natalia Siłkowska, Kinga Piotrowska) i napisane wiersze (Amelia Palczewska) oraz nagrania spektakli.
Warto też zaznaczyć, że nawet bez sceny, w tych szczególnych warunkach, teatr działa; trwają próby do dwóch spektakli: "Czekoladek" autorstwa Bożeny Kupis-Kucharskiej w reżyserii p. Bożeny Bendig oraz "Egzaminu dojrzałości" na motywach sztuki Ludmiły Razumowskiej pod opieką p. Pawła Leszkowicza, a także powstaje scenariusz kolejnego widowiska muzycznego.

Czytaj dalej: Teatr musi grać!

Pożegnanie maturzystów 2020

dyrektor1

Kochani Maturzyści!
Powinniśmy się dziś spotkać, aby wręczyć Wam świadectwa ukończenia szkoły, lecz niestety, zaistniała sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Mamy nadzieję, że uda nam się w najbliższych tygodniach spotkać z Wami osobiście – co zapewne się stanie. W tym momencie jest to jednak niemożliwe.

Za Wami 3 lata nauki, zmagań konkursowych i olimpijskich, rywalizacji sportowej. Wielu z Was uzyskało świadectwa z wyróżnieniem, dołączając do licznego grona prymusów. Są wśród Was stypendyści Prezesa Rady Ministrów, stypendyści Starosty Powiatu Augustowskiego, finaliści i laureaci olimpiad i konkursów na szczeblu wojewódzkim i krajowym, wybitni sportowcy reprezentujący Piramowicza w licznych zawodach.

Dla każdego z Was okres pobytu w „Piramie” to z pewnością czas dojrzewania, podejmowania pierwszych ważnych życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Jestem przekonana, że niemałą rolę w tych zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi nauczyciele i wychowawcy. Nieraz podczas spotkań po latach będziecie wspominać zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyła cała klasa, a często i szkoła. Dziś macie okazję spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia i z uśmiechem, a może rozrzewnieniem pomyśleć, że ten etap już za Wami.

Wiem, że mimo trudnej codzienności ostatnich tygodni jesteście dobrze przygotowani do matury, bo otrzymaliście solidne podstawy wiedzy i umiejętności, które pomogą zrealizować Wasze plany i marzenia. Kibicujemy Wam z całego serca i służymy wciąż swoją pomocą, otaczamy Was pozytywną energią i wyrazami wsparcia.
Kochani! Życzymy Wam powodzenia, optymizmu i dużo wiary we własne siły!

Komunikat

Obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, aby odwiesić działalność szkół, dlatego też decyzją MEN przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24.05.2020 r. W związku z powyższym w naszej szkole nadal będą prowadzone zajęcia zdalne wg. przyjętego i realizowanego do tej pory planu lekcji.

Jednocześnie informuję, że podano  planowany termin przeprowadzenia egzaminów maturalnych. Egzaminy rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potrwają do 29 czerwca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie części ustnej, odbędą się  tylko egzaminy pisemne.

Dyrektor
ZSO w Augustowie
Anna Monika Sus-Cilulko