godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120
1
2
4
5
6

UWAGA KANDYDACI DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO!

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO powinien dostarczyć orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) i art. 30 pkt 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

Egzamin maturalny 2020

zegar

 

Przydział sal

i oznaczenie wejść

na egzamin maturalny

08-26.06.2020 r.

w ZSO w Augustowie

 

 

 

 

wejscia

 

Wejścia na egzamin maturalny:

 

A - główne wejście
B - wejście od sali gimnastycznej
C - wejście od ulicy Osiedlowej (przedszkole „Kubuś Puchatek")

 

 

 

 

Przydział sal:

 

Data/przedmiot:godz. rozpoczęcia:Listy zdających:
08.06.2020 r. (poniedziałek)
j. polski – poziom podstawowy
9:00 Lista
08.06.2020 r. (poniedziałek)  
j. polski – poziom rozszerzony
14:00 Lista
09.06.2020 r. (wtorek)
matematyka – poziom podstawowy
9:00 Lista
10.06.2020 r. (środa)
j. angielski – poziom podstawowy
9:00 Lista
10.06.2020 r. (środa)
j. angielski – poziom rozszerzony
14:00 Lista
15.06.2020 r. (poniedziałek)
matematyka – poziom rozszerzony
9:00 Lista
15.06.2020 r. (poniedziałek)
filozofia – poziom rozszerzony
14:00 Lista
16.06.2020 r. (wtorek)
biologia – poziom rozszerzony
9:00 Lista
16.06.2020 r. (wtorek)
WOS – poziom rozszerzony
14:00 Lista
17.06.2020 r. (środa)
chemia – poziom rozszerzony
9:00 Lista
17.06.2020 r. (środa)
informatyka – poziom rozszerzony
14:00 Lista
18.06.2020 r. (czwartek)
j. niemiecki – poziom podstawowy
9:00 Lista
18.06.2020 r. (czwartek)
j. niemiecki – poziom rozszerzony
14:00 Lista
19.06.2020 r. (piątek)
geografia – poziom rozszerzony
9:00 Lista
24.06.2020 r. (środa)
fizyka – poziom rozszerzony
9:00 Lista
24.06.2020 r. (środa)
historia– poziom rozszerzony
14:00 Lista
26.06.2020 r. (piątek)
j. rosyjski – poziom podstawowy
9:00 Lista
26.06.2020 r. (piątek)
j. rosyjski – poziom rozszerzony
14:00 Lista

 

UWAGA!

•    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
•    Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
•    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Maseczki do zakrywania ust i nosa (oraz ewentualnie przyłbice) zdający zapewniają sobie we własnym zakresie.
•    Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest to absolutnie konieczne, rzeczy osobiste powinny być przed szkołą spakowane do przygotowanego przez siebie przezroczystego i podpisanego worka i złożone w miejscach do tego wyznaczonych.
•    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
•    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin  należy przynieść własną butelkę z wodą.
•    Po skończonym egzaminie udaj się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą wchodziłaś / wchodziłeś, a przed szkołą nie gromadź się w grupach. 

Harmonogram rekrutacji 2020

Harmonogram rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

HarmonogramRekrutacjiLO2020 2021

Harmonogram rekrutacji od oddziału przygotowania wojskowego

HarmonogramRekrutacjiW2020 2021

Organizacja pracy szkoły od 25 maja

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku 25 maja częściowo otwieramy naszą szkołę. Od 25 maja na terenie szkoły maturzyści będą mieli konsultacje z nauczycielami. Będą one trwały do 7 czerwca według ustalonego harmonogramu.

Od 1 do 7 czerwca możliwe będą konsultacje uczniów I i II klas LO.

W związku z tymi zmianami bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych korzystaniem z dostępnych zajęć o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa oraz niezbędną dokumentacją dostępną poniżej.

Rodziców oraz pełnoletnich uczniów prosimy, aby przed przyjściem do szkoły wypełnili niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa dokumenty i dostarczyli je do szkoły.

Przypominamy też o konieczności stosowania środków ochrony i dezynfekcji rąk.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się poniżej:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Załącznik nr 1a - DEKLARACJA RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Załącznik nr 1b - DEKLARACJA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Uczeń przychodząc na konsultacje do szkoły dostarcza wypełniony dokument:

Deklaracja - załącznik nr 1a lub 1b - uczeń pełnoletni.

Slam poetycki w Piramowiczu

slampoetycki

Piszesz, ale do tej pory nie miałeś okazji zaprezentować swojej twórczości? Chcesz przedstawić odbiorcom swoje nowe teksty? A może po prostu lubisz dobrą zabawę polaną sosem zdrowej rywalizacji?

Mamy coś dla Ciebie! Gorąco zapraszamy wszystkich uczniów (nie tylko I LO w Augustowie!) na I SLAM POETYCKI W PIRAMIE, który rozegrany zostanie online (za pośrednictwem platformy Zoom) już 27 maja (środa) o godzinie 15:00!

Czytaj dalej: Slam poetycki w...