godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120
1
2
3
4
5
6

Komunikat

Obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, aby odwiesić działalność szkół, dlatego też decyzją MEN przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24.05.2020 r. W związku z powyższym w naszej szkole nadal będą prowadzone zajęcia zdalne wg. przyjętego i realizowanego do tej pory planu lekcji.

Jednocześnie informuję, że podano  planowany termin przeprowadzenia egzaminów maturalnych. Egzaminy rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potrwają do 29 czerwca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie części ustnej, odbędą się  tylko egzaminy pisemne.

Dyrektor
ZSO w Augustowie
Anna Monika Sus-Cilulko

 

Komunikat

W podpisanym 9 kwietnia 2020 roku Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Jednocześnie informuję, że po zakończeniu przerwy świątecznej tj. od środy 15 kwietnia 2020 roku, zajęcia edukacyjne prowadzone będą wg. przyjętego i realizowanego do tej pory planu lekcji obowiązującego na czas kwarantanny. Sposoby komunikowania się nauczycieli z uczniami i rodzicami pozostają bez zmian. Egzaminy maturalne ciągle pozostają pod znakiem zapytania - tzn. planowany termin przeprowadzenia egzaminu został odwołany, a o nowym terminie egzaminu zostaną Państwo oraz uczniowie poinformowani na trzy tygodnie przed ich przeprowadzeniem.

Dyrektor
ZSO w Augustowie
Anna Monika Sus-Cilulko

Matura próbna, kwiecień 2020

KOCHANI MATURZYŚCI!

W dniach 2-8.04.2020 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny. Mimo trudnej sytuacji zachęcam Was do sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki do zadań z informatyki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekażą Wam szczegółowe informacje poprzez dostępne komunikatory.

harmonogram 

Harmonogram matur próbnych i informacje CKE

Życzę Wam powodzenia, optymizmu i dużo wiary we własne siły!

Anna Sus-Cilulko