godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120
1
2
3
4
5
6

Patronat Akademii Sztuki Wojennej

1

fot. G. Haraburda

godloASzW

10 listopada 2018 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące objęcia przez Akademię Sztuki Wojennej patronatem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. W podpisaniu porozumienia uczestniczył płk dr hab. inż. Leszek Elak – Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej oraz Anna Sus-Cilulko – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Porozumienie o współpracy przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, nowoczesnej wiedzy niosącej ze sobą umiejętność efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, osiągania zamierzonych celów oraz skutecznego komunikowania się i współpracy z innymi zarówno w obszarze regionalnym, jak i międzynarodowym.

2

fot. Z. Bartoszewicz

 

Teatr Res Humanae - widowisko Penelopy

1

O ileż piękniej być Odyseuszem,
Niż Penelopą, która czeka w domu.
(Marian Hemar)

autorka dramatu i reżyser - Bożena Bendig,
konsultacja historyczna - Helena Mancewicz

Fabularne widowisko osadzone w historycznych realiach sprzed roku 1918 mówiące o tytułowych Penelopach: żonach, siostrach, matkach, narzeczonych legionistów walczących o niepodległość. Ziemiański salon, fortepian, na którym grywa się patriotyczne pieśni, wspomnienia o bliskich, listy i wiersze z frontu. Wycinek lokalnej historii: Aleksandra Piłsudska - druga żona marszałka, jedna z postaci spektaklu to suwalczanka. Finał widowiska - pełne radości i łez spotkanie z wracającymi z pól bitewnych żołnierzami i piosenka Alicji Majewskiej Jeszcze się tam żagiel bieli.

Czytaj dalej: Teatr Res Humanae...

Konkurs Tożsamość Polaka

logo

6 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbył się finał powiatowego konkursu twórczości patriotycznej pod patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego „Tożsamość Polaka". VII edycja miała charakter szczególny i przebiegała pod hasłem: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!" (Leopold Staff).
Zmaganiom konkursowym towarzyszyło interesujące spotkanie starosty Jarosława Szlaszyńskiego, historyka oraz autora monografii Augustowa i innych publikacji o naszym regionie, pod hasłem „Niepodległość dobrem najwyższym" z uczestnikami konkursu oraz młodzieżą I LO.

Czytaj dalej: Konkurs Tożsamość...

Artystyczne sukcesy naszych uczniów na szczeblu województwa

Miło nam poinformować, że po raz kolejny nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca na XXVI Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w dniu 7.11.2018 r.

Organizatorem konkursu o zasięgu wojewódzkim jest od lat I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W konkursie uczestniczyło ponad osiemdziesięciu wykonawców piosenek, recytatorów oraz twórców własnych tekstów o tematyce patriotycznej, więc osiągnięcie sukcesu wymagało mistrzowskich wykonań.

Reprezentantów naszej szkoły przygotowywała przede wszystkim pani Bożena Bendig. Jeden z nagrodzonych wierszy powstał w ramach szkolnego konkursu „Niepodległość" pod opieką pani Elżbiety Klekotko, także nad przygotowaniem recytacji Amelii Palczewskiej czuwała pani Marta Pietrzak-Wolinowska.

Czytaj dalej: Artystyczne...