godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120
1
2
4
5
6

Pożegnanie maturzystów 2020

dyrektor1

Kochani Maturzyści!
Powinniśmy się dziś spotkać, aby wręczyć Wam świadectwa ukończenia szkoły, lecz niestety, zaistniała sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Mamy nadzieję, że uda nam się w najbliższych tygodniach spotkać z Wami osobiście – co zapewne się stanie. W tym momencie jest to jednak niemożliwe.

Za Wami 3 lata nauki, zmagań konkursowych i olimpijskich, rywalizacji sportowej. Wielu z Was uzyskało świadectwa z wyróżnieniem, dołączając do licznego grona prymusów. Są wśród Was stypendyści Prezesa Rady Ministrów, stypendyści Starosty Powiatu Augustowskiego, finaliści i laureaci olimpiad i konkursów na szczeblu wojewódzkim i krajowym, wybitni sportowcy reprezentujący Piramowicza w licznych zawodach.

Dla każdego z Was okres pobytu w „Piramie” to z pewnością czas dojrzewania, podejmowania pierwszych ważnych życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Jestem przekonana, że niemałą rolę w tych zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi nauczyciele i wychowawcy. Nieraz podczas spotkań po latach będziecie wspominać zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyła cała klasa, a często i szkoła. Dziś macie okazję spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia i z uśmiechem, a może rozrzewnieniem pomyśleć, że ten etap już za Wami.

Wiem, że mimo trudnej codzienności ostatnich tygodni jesteście dobrze przygotowani do matury, bo otrzymaliście solidne podstawy wiedzy i umiejętności, które pomogą zrealizować Wasze plany i marzenia. Kibicujemy Wam z całego serca i służymy wciąż swoją pomocą, otaczamy Was pozytywną energią i wyrazami wsparcia.
Kochani! Życzymy Wam powodzenia, optymizmu i dużo wiary we własne siły!

Komunikat

Obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, aby odwiesić działalność szkół, dlatego też decyzją MEN przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24.05.2020 r. W związku z powyższym w naszej szkole nadal będą prowadzone zajęcia zdalne wg. przyjętego i realizowanego do tej pory planu lekcji.

Jednocześnie informuję, że podano  planowany termin przeprowadzenia egzaminów maturalnych. Egzaminy rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potrwają do 29 czerwca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie części ustnej, odbędą się  tylko egzaminy pisemne.

Dyrektor
ZSO w Augustowie
Anna Monika Sus-Cilulko

 

Komunikat

W podpisanym 9 kwietnia 2020 roku Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Jednocześnie informuję, że po zakończeniu przerwy świątecznej tj. od środy 15 kwietnia 2020 roku, zajęcia edukacyjne prowadzone będą wg. przyjętego i realizowanego do tej pory planu lekcji obowiązującego na czas kwarantanny. Sposoby komunikowania się nauczycieli z uczniami i rodzicami pozostają bez zmian. Egzaminy maturalne ciągle pozostają pod znakiem zapytania - tzn. planowany termin przeprowadzenia egzaminu został odwołany, a o nowym terminie egzaminu zostaną Państwo oraz uczniowie poinformowani na trzy tygodnie przed ich przeprowadzeniem.

Dyrektor
ZSO w Augustowie
Anna Monika Sus-Cilulko