godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

Gimnazjum Nr 4  

                              logomale120
1
2
3
4
5
6

VI Mikołajkowy Konkurs Karaoke Kolęd 2017

10

6 grudnia br. w naszej szkole po raz szósty odbył się Mikołajkowy Konkurs Karaoke Kolęd, który jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas gimnazjum i liceum.

Czytaj dalej: VI Mikołajkowy...

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Karoliną Piekarską

01

Grudzień rozpoczęliśmy miłym wydarzeniem kulturalnym. W piątek (1.12.2017) młodzież z naszej szkoły, wraz z innymi uczniami augustowskich klas gimnazjalnych, uczestniczyła w spotkaniu ze znaną nastoletnim czytelnikom pisarką i dziennikarką prasowo-telewizyjną, panią Małgorzatą Karoliną Piekarską.

Czytaj dalej: Spotkanie...

Nasi w konkursie „Jesień bardów nad Nettą”

A. Jako

W VIII powiatowym konkursie piosenki „Jesień bardów nad Nettą", organizowanym przez ACE dnia 27 listopada 2017 r., naszą szkolę z powodzeniem reprezentowały:
Agnieszka Jaśko (kl. 1 c, teatr Res Humanae) z piosenką z repertuaru Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat" zajęła I miejsce.
Gratulujemy zwycięstwa!
Magdalena Bartoszewicz (kl. 1c) z piosenką „Spójrz przed siebie" z własnym tekstem i muzyką (akompaniament na gitarze) – II miejsce.
Gratulujemy oraz podziwiamy talent poetycki i muzyczny!
Weronika Stachurska (kl. 2 cg, teatr Res Humanae) z piosenką z repertuaru zespołu Czerwony Tulipan „Jedyne co mam" zdobyła wyróżnienie. Cieszymy się z udanego debiutu w dojrzałej artystycznie piosence!
Wszystkim wykonawczyniom życzymy kolejnych sukcesów. Tak trzymać!

Przeglądaj dalej: Nasi w konkursie...

Martyna Osewska – tegoroczna stypendystka Prezesa Rady Ministrów

01

15 listopada 2017 r. w Białymstoku odbyła się uroczystość w czasie której uczennica klasy II a I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza otrzymała szczególne wyróżnienie - stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Martyna jest wszechstronne uzdolnioną uczennicą, cechującą się wzorowym zachowaniem. Systematycznie uzyskuje najwyższe noty. W roku szkolnym 2015/2016 ukończyła Gimnazjum Nr 4 z wynikiem 6,0, co zostało nagrodzone Stypendium Starosty Powiatu Augustowskiego. Podobny wynik uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 jako uczennica klasy pierwszej liceum z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i matematyki.

Martyna uczestniczy także w życiu szkoły, reprezentuje ją w konkursach artystycznych oraz w czasie ważnych uroczystości szkolnych i powiatowych jako członek pocztu sztandarowego.

Czytaj dalej: Martyna Osewska –...

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

WNIOSKI WRAZ Z KSEROKOPIĄ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU DO DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.

KWOTA przyznanego stypendium dla JEDNEGO stypendysty ZA rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 ZŁ.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/

oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.