godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła realizując swoje zadania powinna wychowywać, uczyć i dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Aby w pełni
realizować te trzy funkcje, szkoła nie powinna ograniczać swoich działań wyłącznie do zajęć lekcyjnych. Przykładami takiej działalności w naszej szkole są:

Teatr Res Humanae

Towarzystwo chemiczne