godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących zgłosił swój projekt do konkursu zorganizowanego w ramach programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Mimo dużej konkurencji innych szkół, wyniki konkursu okazały się pomyślne i projekt otrzymał dofinansowanie do realizacji ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej.”

Projekt został zatytułowany: „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego.”

Głównym celem projektu jest udoskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli oraz podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego przez przedstawicieli kadry pracującej w ZSO w Augustowie poprzez udział w szkoleniach w renomowanych zagranicznych instytucjach.

Planowane efekty:

- rozwój kompetencji związanych z poznaniem nowych, innowacyjnych technik nauczania i uczenia się (cooperative learning) oraz włączenie ich w proces kształcenia i samodzielnego uczenia się, a przez to uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego;

- rozwój kompetencji związanych z poznaniem nowych, innowacyjnych technik nauczania i uczenia się (cooperative learning) oraz włączenie ich w proces kształcenia i samodzielnego uczenia się, a przez to uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego;

- podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli w zakresie znajomości nowych technik i narzędzi w nauczaniu języka angielskiego w szkole oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy z młodzieżą;

- nabycie/zwiększenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim w środowisku wielokulturowym oraz zwiększenie umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami informacyjno –komunikacyjnymi;

- zwiększenie umiejętności w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły oraz jej europejskiego wymiaru;

- zwiększenie otwartości w zakresie nabywania nowej wiedzy i umiejętności;

- zwiększenie zainteresowania mobilnością edukacyjną i szerzenie tej idei wśród uczniów i innych nauczycieli;

- zwiększenie umiejętności interpersonalnych - nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z nauczycielami innych krajów.

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.11.2021

Miejsca mobilności: Włochy, Malta, Irlandia

Zapraszamy do śledzenia postępów w realizacji projektu tutaj oraz na fanpage'u naszego liceum!

Projekt Common European Learning rozpoczęty

1

No to zaczęło się!
1 października rozpoczęliśmy realizację nowego międzynarodowego projektu w ramach programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Młodzieży pt. "Common European Learning", czyli "Wspólne europejskie uczenie się". Przypomnijmy, że na realizację projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 198,700,00zł. W ramach projketu odbędą się 2 międzynarodowe spotkania młodzieży z Polski i Włoch. Łącznie w projekcie weźmie udział aż 40 uczniów naszej szkoły i 4 nauczycieli - opiekunów młodzieży podczas wyjazdów do Włoch w kwietniu i maju 2021.

Czytaj dalej: Projekt Common...

Młodzi augustowianie kończą swoją przygodę z ERASMUSEM

 03

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie właśnie kończy swoją przygodę z projektem prowadzonym w ramach programu ERASMUS PLUS, na którego realizację szkoła otrzymała w 2018 roku dotację w wysokości 23 tys. euro (100 tys. zł). Przypomnijmy, że był to projekt wymiany międzynarodowej z zagranicznymi partnerami: Portugalią i Bułgarią, w której uczestniczyło 14 uczniów z ZSO w Augustowie. Wszystko po to, aby uczyć się, jak się uczyć.

Czytaj dalej: Młodzi...

Wyjazd do Bułgarii z projektu Erasmus

1

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie właśnie wróciła ze swojej pierwszej wymiany młodzieży, która odbyła się w Bułgarii, Svisthov – graniczącego z Rumunią. „Wyjazd był niezwykle udany i obfitujący w rozmaite doświadczenia dotyczące uczenia się i nauczania." – zapewniła nas koordynatorka projektu, pani Joanna Ostapowicz.

Czytaj dalej: Wyjazd do...

Page 1 of 4