godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Skład Rady Rodziców

Magdalena Borkowska - przewodnicząca,
Janusz Bonarski - wiceprzewodniczący,
Irena Kozłowska - wiceprzewodnicząca,
Jerzy Demiańczuk - sekretarz,
Celina Wiercińska - skarbnik.