godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Szkoła w skrócie

ranking2015

Film promocyjny

Film promocyjny ZSO Augustów "LIP DUB" powstał w grudniu 2012 r. Jest to pierwszy tego typu utwór zrealizowany przez szkołę średnią i gimnazjum na terenie naszego województwa.

Link do filmu: http://vimeo.com/57583327

fanpage  

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie składa się obecnie z dwóch szkół:

1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza

2. Gimnazjum Nr 4

Jesteśmy najstarszą placówką oświatową wśród szkół średnich w Augustowie. Przez lata wykształciła ona wielu wybitnych ludzi kultury, nauki, prawników, inżynierów, lekarzy, nauczycieli. Młodzież uczy się w oddziałach o zróżnicowanych przedmiotach rozszerzonych, dobrze przygotowujących do matury i dalszej nauki. Szkoła od lat odnotowuje wysoki wskaźnik przyjęć na studia, liczne są też sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym. Za udział w konkursach I LO było wielokrotnie wyróżniane, m.in. w rankingach Perspektyw. Szkoła organizuje wiele imprez o charakterze kulturalnym i naukowym, mających na celu rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów. Naszym celem nie była nigdy pogoń za wynikami, lecz twórcza i obustronnie inspirująca praca z uczniem wybitnie uzdolnionym, któremu szkoła umożliwia indywidualny rozwój naukowy poprzez udział w konkursach i olimpiadach.

Skrócona Historia Szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących jest najstarszą placówką oświatową wśród szkół średnich w Augustowie. Jego początki sięgają roku 1926, kiedy to powstało Państwowe Seminarium Nauczycielskie, przekształcone następnie w roku 1933 w Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza. W okresie powojennym szkoła zmieniała swoje nazwy i siedziby: była m.in. Szkołą Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego (1948-1950), Szkołą Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym (1950-1965), a od roku 1965 pozostaje Liceum Ogólnokształcącym. Zawsze jednak, niezależnie od nazw i siedzib, tworzyli ją ci sami ludzie: nauczyciele i uczniowie.

Osiągnięcia szkoły

W ciągu 85 lat działalności Szkoła wykształciła tysiące młodych ludzi, którzy dzisiaj piastują wysokie stanowiska państwowe, są wykładowcami na wyższych uczelniach, prawnikami, inżynierami, lekarzami, są ludźmi nauki, kultury, biznesu. Rokrocznie opuszcza mury Szkoły około 120 absolwentów. 100% przystępuje do egzaminu dojrzałości i około 100% go zdaje. Szkoła od lat odnotowuje wysoki wskaźnik przyjęć na studia, liczne są też sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym. Za udział w konkursach I LO było wielokrotnie wyróżniane, m.in. w rankingach Perspektyw. Grono szkolnych olimpijczyków jest dość pokaźne (63 uczestników, finalistów i laureatów szczebla centralnego), co składa się na sukces placówki, która od lat ma swoje stałe miejsce w rankingu najlepszych szkół w Polsce. Największe sukcesy odnosili olimpijczycy z takich przedmiotów, jak: język polski, język rosyjski, historia, WOS, plastyka, biologia, fizyka, chemia, ekologia, wiedza o prawach człowieka, wiedza religijna.