godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących  zgłosił swój projekt do konkursu zorganizowanego w ramach programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Mimo dużej konkurencji innych szkół, wyniki konkursu okazały się pomyślne i projekt otrzymał dofinansowanie do realizacji ze środków z  Erasmusa+ w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt został zatytułowany: „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego.”

Głównym celem projektu jest udoskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli oraz podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego przez przedstawicieli kadry pracującej w ZSO w Augustowie poprzez udział w szkoleniach w renomowanych zagranicznych instytucjach.

Planowane efekty:

- rozwój kompetencji związanych z poznaniem nowych, innowacyjnych technik nauczania i uczenia się (cooperative learning) oraz włączenie ich w proces kształcenia i samodzielnego uczenia się, a przez to uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego;

- rozwój kompetencji związanych z poznaniem nowych, innowacyjnych technik nauczania i uczenia się (cooperative learning) oraz włączenie ich w proces kształcenia i samodzielnego uczenia się, a przez to uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego;

- podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli w zakresie znajomości nowych technik i narzędzi w nauczaniu języka angielskiego w szkole oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy z młodzieżą;

- nabycie/zwiększenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim w środowisku wielokulturowym oraz zwiększenie umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami informacyjno –komunikacyjnymi;

- zwiększenie umiejętności w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły oraz jej europejskiego wymiaru;

- zwiększenie otwartości w zakresie nabywania nowej wiedzy i umiejętności;

- zwiększenie zainteresowania mobilnością edukacyjną i szerzenie tej idei wśród uczniów i innych nauczycieli;

- zwiększenie umiejętności interpersonalnych - nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z nauczycielami innych krajów.

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.11.2021

Miejsca mobilności: Włochy, Malta, Irlandia

Zapraszamy do śledzenia postępów w realizacji projektu tutaj oraz na fanpage'u naszego liceum!