godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120

Pokolenia mijają, a Ty nie zapomniałeś... Jubileusz 15 lecia Gimnazjum nr 4 w Augustowie

1

Mimozami jesień się zaczyna
Złotawa, krucha i miła (...)
Gdym wracał zdyszany ze szkoły...

Właśnie jesienią 2001 roku rozpoczęli naukę uczniowie pierwszego rocznika Gimnazjum nr 4 w Augustowie. I już 15 lat efektywnie wydeptują ścieżki do przybytku wiedzy, kultury, dobrego wychowania...
Słowami piosenki Czesława Niemena w wykonaniu gimnazjalistki Agnieszki Jaśko rozpoczęły się dnia 3 czerwca 2016 roku obchody jubileuszu szkoły wchodzącej, obok I Liceum Ogólnokształcącego imienia Grzegorza Piramowicza, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.


Uroczystość jubileuszu uświetnili swoją obecnością: Starosta Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta pani Katarzyna Sturgulewska, Naczelnik Wydziału Edukacji pani Bożenna Kondracka, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski, pani Halina Bogdan - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zastępca komendanta Straży Pożarnej – Marek Narel, Nadleśnictwa Augustów – Wojciech Sienkiewicz, Andrzej Krzywicki – dyrektor Urzędu Pracy, dyrektorzy placówek oświatowych: pani Agnieszka Milanowska - Augustowskie Centrum Edukacji, pani Barbara Koronkiewicz - II Liceum Ogólnokształcące, pan Jarosław Kwiecień - Zespół Placówek Młodzieżowych, pan Roman Krzyżopolski - Zespół Szkół Specjalnych, pan Marek Sznejder - Szkoła Podstawowa nr 2, pan Grzegorz Augusewicz - Szkoła Podstawowa nr 4, wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego pan Zdzisław Badowski i emerytowany nauczyciel historii pan Kazimierz Sobczak, przedstawiciele Rady Rodziców oraz absolwenci gimnazjum, nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum nr 4 w Augustowie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza. Jubileuszowe życzenia przesłały szkole dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej pani Ewa Perkowska i dyrektor Gimnazjum w Nowince pani Maria Matwiejczyk.


A zaczęło się 15 lat temu od Uchwały Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2001 roku... Wówczas formalnie i zgodnie z obowiązującym prawem powstało Samorządowe Gimnazjum Publiczne w Augustowie. Funkcję Starosty pełnił w tym czasie pan Czesław Karpiński, a dokument podpisał Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Anuszkiewicz. W 2002 roku na podstawie Uchwały Rady Powiatu z 30 stycznia nadano szkole numer i zmieniono nazwę na Gimnazjum nr 4.
Warto podkreślić, że wspólnota liceum i gimnazjum w obrębie jednej placówki oświatowej to nie pomysł z ostatnich piętnastu lat. Powstanie zespołu stanowi powrót do dobrej międzywojennej tradycji szkoły, w skład której wchodziły Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, bowiem już w 1933 roku powstało Publiczne Gimnazjum Koedukacyjne w Augustowie. We wrześniu rozpoczęło tam naukę 37 uczniów. W czasie okupacji wielu z nich mimo młodego wieku wykazało się niezwykłą, pełną heroizmu i miłości do ojczyzny postawą. Po wyzwoleniu Augustowszczyzny po II wojnie światowej na krótko reaktywowano szkołę w postaci gimnazjum, ale już w roku 1948/49 przeprowadzono reformę, zgodnie z którą zniesiono gimnazja i utworzono czteroletnie licea. Powstałe w 2001 roku Samorządowe Gimnazjum Publiczne nawiązuje więc do najstarszej tradycji placówki.


Historię i współczesność szkoły upamiętniła okolicznościowa wystawa na sali gimnastycznej. Goście, nauczyciele i uczniowie mieli także okazję zobaczyć interesującą prezentację, poświadczającą dorobek szkoły, przygotowaną przez nauczycieli - panie Joannę Ostapowicz, Magdalenę Siedlecką i Małgorzatę Pieklarz oraz film „Dzień z życia gimnazjalisty", nakręcony przez uczniów klasy trzeciej: Damiana Zajkowskiego, Bartosza Mielocha i Jakuba Domańskiego.
Uczniowie reaktywowanego gimnazjum od 2001 roku udowadniają co roku, że jak pisał Grzegorz Piramowicz, „Nikt nie przynosi z urodzenia żadnej umiejętności. Trzeba się uczyć". A efekty są imponujące. W ciągu 15 lat gimnazjaliści uzyskali 69 tytułów laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych i 46 tytuły finalistów. Warto wymienić kilku uczniów, którzy szczególnie zasłużyli się na polu nauki: Piotr Roszkowski (tegoroczny absolwent liceum) – 6 tytułów laureata (trzykrotnie matematyka, fizyka, chemia, język angielski), 3 tytuły finalisty konkursów przedmiotowych oraz tytuły laureata ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej dla Gimnazjalistów oraz Konkursu Matematycznego Kangur; Łukasz Wolski – 4 tytuły laureata (matematyka, fizyka, chemia, informatyki) i 3 tytuły finalisty (język polski, historia, informatyka); Maciej Roszkowski – 4 tytuły laureata (2 razy matematyka, język angielski, chemia); Piotr Michałowski – 4 tytuły laureata (dwukrotnie matematyka i dwukrotnie fizyka; Patrycja Kukuć – 3 tytuły laureata uzyskane w jednym roku (język polski, biologia, język angielski), zatem jako jedyna w historii szkoły zwolniona z całego egzaminu gimnazjalnego; Rafał Chabasiński - trzykrotny laureat w tym samym roku szkolnym (matematyka, fizyka, chemia) i finalista (geografia); Hubert Jatkowski - trzykrotny laureat (język angielski i dwukrotnie chemia).
Uczniowie i absolwenci gimnazjum odnosili także sukcesy sportowe, udzielali się w życiu powiatu i szkoły. Warto wymienić kilka nazwisk gimnazjalistów, którzy współpracowali z licealistami w ramach teatru Res Humanae i zdobywali nagrody w konkursach artystycznych. Są to Aleksandra Piasecka, Aleksandra Szczerba, Natalia Prawdzik, Diana Piekarska, Kinga Ostrowska, Paweł Kondracki i Michał Gudewicz.


Nie sposób wymienić wszystkich uczniów, którzy wyraźnie zaznaczyli swą obecność w szkole, ale są oni powodem dumy placówki i poświadczają jej wartość zarówno w zakresie edukacji, jak i wychowania.
Na te sukcesy złożyło się wiele czynników, co podkreśliła w czasie uroczystości pani dyrektor Joanna Lisek, dziękując wszystkim gościom za przyjaźń, życzliwość, wieloletnią współpracę i wręczając jednocześnie drobne upominki, upamiętniające obchody 15–lecia Gimnazjum nr 4 w Augustowie. Starosta Powiatu Augustowskiego wraz z paniami Wicestarostą oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Przewodniczącym Rady Powiatu pogratulowali szkole jubileuszu i przekazali bon upominkowy, a pani dyrektor Joannie Lisek wręczyli medal za wieloletnią pracę na rzecz szkoły i powiatu. Życzenia dalszych sukcesów złożyli: pan Janusz Bonarski i pani Irena Kozłowska – przedstawiciele Rady Rodziców, pan Jarosław Kwiecień – dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych oraz pan Roman Krzyżopolski – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.


Wyjątkowo ważnym momentem uroczystości było odczytanie przez panią dyrektor Joannę Lisek Uchwały Rady Pedagogicznej związanej z ogłoszeniem Roku Piramowicza, którego zwieńczeniem ma być zjazd absolwentów liceum w czerwcu 2017 roku. Przedstawiła także skład Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 90-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Wśród znakomitego grona wybitnych absolwentów, pełniących zaszczytne funkcje w świecie kultury, nauki, polityki, zasłużonych pedagogów i przyjaciół szkoły znaleźli się: Zdzisław Badowski, Krzysztof Chełmiński, Wojciech Jabłoński, Agnieszka Janke, Regina Jurkowska, Janusz Kłoczko, Marek Kłoczko, Dariusz Łukawski, Janusz Michałowski, Janina Osewska, Antoni Skowroński, Kazimierz Sobczak, Andrzej Szczytko, Jarosław Szlaszyński, Henryk Usowicz, Marian Zalewski oraz Bohdan Zdziennicki.


Na zakończenie pierwszej części spotkania prowadzący uroczystość nauczyciele: pani Elżbieta Klekotko oraz pan Arkadiusz Szyndler zaprosili zebranych do sali teatralnej na część artystyczną, a członkowie teatru Res Humanae zaprezentowali piosenkę napisaną przez gimnazjalistkę, która była jednocześnie zaproszeniem na kostiumowy spektakl „Zemsta gimnazjalistów" (na motywach komedii Aleksandra Fredry).
Widowisko w reżyserii pani Bożeny Bendig i pani Barbary Adamowicz to efekt pracy z gimnazjalną grupą działającego w szkole od 27 lat teatru Res Humanae. Spektakl pokazał, jak w toku nauki w gimnazjum rozwijają się talenty, bowiem niektóre role były obsadzone podwójnie: na przykład postać Cześnika zagrała w początkowych scenach uczennica klasy pierwszej, a potem jej rolę przejęła gimnazjalistka z klasy trzeciej. Widowisko było bardzo ciepło przyjęte przez widzów.


Słodycz jubileuszu podkreślił także słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców: lody dla wszystkich uczestników uroczystości, a po spektaklu wspaniały tort, pokrojony w towarzystwie pani Dyrektor przez absolwentkę pierwszego rocznika gimnazjum Urszulę Gnojnicką, uczennicę aktualnej klasy pierwszej Annę Karczewską oraz reprezentantów rodziców. Poczęstunkowi towarzyszyły interesujące rozmowy i wspomnienia....
Uczennica I klasy Gimnazjum (1938/39) pani Krystyna Świerkowska napisała we wspomnieniach: Wszyscy, którzy uczyli się w tej szkole, byli w niej zakochani.
Szkoła bowiem to nie mury, budynek, siedziba..., to ludzie, którzy ją tworzą i tworzyli, po których zostały zdjęcia, pamiątki - czyli tradycja, o której chcemy pamiętać i której nie pozwolimy sobie odebrać. Rozmowy z uczniami i absolwentami w kuluarach w pełni potwierdziły myśl zawartą w ostatniej strofie piosenki finałowej z prezentowanego spektaklu:


Przez tę szkołę, tę szkołę, tę szkołę, oszalałeś!
jak kolega z gimnazjum sprzed piętnastu lat.
Pokolenia mijają, a Ty nie zapomniałeś
Te wspomnienia, wspomnienia zostaną wieczny czas!

Autorką tekstu jest pani Bożena Bendig

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ComEuLearning

logomale

Lip Dub

PWSZ w Suwałkach

program

godloASzW

UwB

fanpage