godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120
1
2
3
4
5
6

Res Humanae NASZE WYSTĘPY I WYSTĘPKI… w roku 2019/2020

(trzydziesty drugi rok istnienia teatru)

02

Narodowe Czytanie Lektur
7 września 2019 r. na Rynku Zygmunta Augusta,
13 września 2019 w szkole
Spektakl „Dobra pani" na podstawie noweli Elizy Orzeszkowej grany przez wielu aktorów teatru Res Humanae.
Czy na pewno słowo „dobra" oddało charakter bohaterki ? Na to pytanie negatywnej odpowiedzi udzielili: Amelia Palczewska (rola tytułowa) oraz jej przybrana córka Hela – w tej roli Olga Chełmińska oraz gościnnie absolwentka teatru Martyna Chodacz - z d. Jatkowska jako Helka po latach wraz z córką Adą Chodacz (mała Hela), Agata Maliszewska, Anna Karczewska, Magdalena Karpińska, Julia Mantaj, Aleksandra Cilulko, Marta Przekopska, Łukasz Kłoczko, Miłosz Sadowski, Maja Bielawska. Młodszych kolegów wsparł jak niemal co roku absolwent teatru, student prawa i autor dramatów - Paweł Kondracki.

Czytaj dalej: Res Humanae NASZE...

Adrian Strawiński wygrał konkurs i zdobył dla Szkoły pracownię multimedialną

06

Adrian Strawiński – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie wziął udział w ogólnopolskim turnieju Grarantanna Cup ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Był to turniej dla uczniów, w którym reprezentowali swoją szkołę. Najlepsi zawodnicy mogli wygrać dla swojej szkoły pracownię multimedialną ufundowaną przez OSE NASK o wartości 50.000zł. Warto wspomnieć, iż w sumie do wygrania było osiem takich pracowni.

Czytaj dalej: Adrian Strawiński...

UWAGA KANDYDACI DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO!

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO powinien dostarczyć orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) i art. 30 pkt 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

Egzamin maturalny 2020

zegar

 

Przydział sal

i oznaczenie wejść

na egzamin maturalny

08-26.06.2020 r.

w ZSO w Augustowie

 

 

 

 

wejscia

 

Wejścia na egzamin maturalny:

 

A - główne wejście
B - wejście od sali gimnastycznej
C - wejście od ulicy Osiedlowej (przedszkole „Kubuś Puchatek")

 

 

 

 

Przydział sal:

 

Data/przedmiot:godz. rozpoczęcia:Listy zdających:
08.06.2020 r. (poniedziałek)
j. polski – poziom podstawowy
9:00 Lista
08.06.2020 r. (poniedziałek)  
j. polski – poziom rozszerzony
14:00 Lista
09.06.2020 r. (wtorek)
matematyka – poziom podstawowy
9:00 Lista
10.06.2020 r. (środa)
j. angielski – poziom podstawowy
9:00 Lista
10.06.2020 r. (środa)
j. angielski – poziom rozszerzony
14:00 Lista
15.06.2020 r. (poniedziałek)
matematyka – poziom rozszerzony
9:00 Lista
15.06.2020 r. (poniedziałek)
filozofia – poziom rozszerzony
14:00 Lista
16.06.2020 r. (wtorek)
biologia – poziom rozszerzony
9:00 Lista
16.06.2020 r. (wtorek)
WOS – poziom rozszerzony
14:00 Lista
17.06.2020 r. (środa)
chemia – poziom rozszerzony
9:00 Lista
17.06.2020 r. (środa)
informatyka – poziom rozszerzony
14:00 Lista
18.06.2020 r. (czwartek)
j. niemiecki – poziom podstawowy
9:00 Lista
18.06.2020 r. (czwartek)
j. niemiecki – poziom rozszerzony
14:00 Lista
19.06.2020 r. (piątek)
geografia – poziom rozszerzony
9:00 Lista
24.06.2020 r. (środa)
fizyka – poziom rozszerzony
9:00 Lista
24.06.2020 r. (środa)
historia– poziom rozszerzony
14:00 Lista
26.06.2020 r. (piątek)
j. rosyjski – poziom podstawowy
9:00 Lista
26.06.2020 r. (piątek)
j. rosyjski – poziom rozszerzony
14:00 Lista

 

UWAGA!

•    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
•    Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
•    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Maseczki do zakrywania ust i nosa (oraz ewentualnie przyłbice) zdający zapewniają sobie we własnym zakresie.
•    Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest to absolutnie konieczne, rzeczy osobiste powinny być przed szkołą spakowane do przygotowanego przez siebie przezroczystego i podpisanego worka i złożone w miejscach do tego wyznaczonych.
•    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
•    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin  należy przynieść własną butelkę z wodą.
•    Po skończonym egzaminie udaj się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą wchodziłaś / wchodziłeś, a przed szkołą nie gromadź się w grupach. 

Harmonogram rekrutacji 2020

Harmonogram rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

HarmonogramRekrutacjiLO2020 2021

Harmonogram rekrutacji od oddziału przygotowania wojskowego

HarmonogramRekrutacjiW2020 2021