godlo2                             

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza

                              logomale120
1
2
3
4
5
6

Oddział Przygotowania Wojskowego - zajęcia praktyczne, czerwiec 2021

01

11 czerwca odbyły się kolejne praktyczne zajęcia Oddziału Przygotowania Wojskowego. Klasa 1 M rozpoczęła zajęcia przemarszem spod szkoły do Klonownicy na strzelnicę garnizonową. Był to dystans około 6 km. Po krótkim odpoczynku odbyły się zajęcia strzeleckie pod okiem instruktorów z Augustowskiego Klubu Strzeleckiego "Krechowiak".

Czytaj dalej: Oddział...

Common European Learning, wycieczka do Warszawy

19

11 czerwca wyruszyliśmy na od dawna wyczekiwaną wycieczkę do Warszawy w ramach międzynarodowego projektu POWER "Wspólne europejskie uczenie się - Common European Learning".
Wycieczka inna niż zwykle, skupiona wokół uczelni wyższych naszej stolicy i dająca poczucie bycia warszawskim studentem...

Czytaj dalej: Common European...

Zajęcia w Oddziale Przygotowania Wojskowego

3

W dniu 21.05.2021 r. po długiej przerwie spowodowanej pandemią korona wirusa odbyły się pierwsze zajęcia w Oddziale Przygotowania Wojskowego. Tematem zajęć była musztra indywidualna i zespołowa. Zajęcia odbyły się przy współpracy żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy z wielkim zaangażowaniem uczyli młodzież prawidłowego zachowania się w elementach wojskowej musztry. Młodzież klasy 1M wytrzymała trudy mozolnej pracy chodzenia w kolumnach marszowych oraz występów indywidualnych w musztrze indywidualnej.

Przeglądaj dalej: Zajęcia w...

Dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie oddziału przygotowania wojskowego

Powiat Augustowski otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację celową w wysokości 78.416,00 zł na wsparcie funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego, utworzonego z dniem 1 września 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie. Dotacja, przyznana w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", przeznaczona jest na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziale. Dotacja stanowi 80% całkowitych kosztów, Powiat Augustowski zapewnia pozostałe 20%, jako wkład własny.

Oddział przygotowania wojskowego został utworzony po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministra Obrony Narodowej, zezwalającej na jego funkcjonowanie. Powstanie oddziału jest odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania młodzieży z naszego Powiatu, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP. Obecnie w oddziale kształci się 25 uczniów. Jednostką wojskową współpracującą ze szkołą w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych jest 1747 Jednostka Wojskowa. Porozumienie o współpracy zostało zawarte w dniu 7 września 2020 r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Dowódcą Jednostki.

Powrót uczniów do szkoły

 

KOCHANI UCZNIOWIE!!!

Od dnia 17.05.2021 r. po dłuższej przerwie wracamy do szkoły zgodnie z podanym planem.

Od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r. obowiązuje nauczanie hybrydowe (mieszane).

Zajęcia hybrydowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. zajęcia stacjonarne realizują następujące klasy:

IIAg, IIBg , IICg ,IIDg, IB, ID, IM – według obowiązującego planu lekcji. Pozostałe klasy, tj.

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IA, IC – realizują zajęcia zdalne.

 

Od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r. zajęcia stacjonarne realizują następujące klasy:

IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IA, IC – według obowiązującego planu lekcji. Pozostałe klasy, tj.

IIAg, IIBg , IICg , IIDg, IB, ID, IM – realizują zajęcia zdalne.

 

Od dnia 31.05.2021 r. wszystkie klasy trzyletniego liceum i czteroletniego liceum realizują zajęcia stacjonarnie na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz platformy Google dla edukacji.
Zajęcia stacjonarne realizowane na terenie szkoły odbywają się zgodnie z wszystkimi wytycznymi MEiN, MZ, GIS dotyczącymi obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor ZSO
Anna Monika Sus-Cilulko